PDA

View Full Version : Emigrant- och släktforskningsfrågor 1. Släkten Skruf från Bennäs
 2. Gedcom!?
 3. Hemmansnamn
 4. Förvisade finländare i Sibirien
 5. Kåhlman utvisad till Sibirien
 6. Gatunamn Helsingfors
 7. villa Humleberg
 8. Ekman
 9. Avgifter kopior domar
 10. Thölix
 11. Blomster/Passi?
 12. Betalning till Cencus
 13. Timgren
 14. "Service" nummer!
 15. Katolskt och ortodoxt i Helsingfors
 16. Uppsatser V Helsingfors Släktforskare rf
 17. Hiski i Sverige?
 18. digitaliserad kyrkböcker
 19. Att resa under "falskt" namn?
 20. Efterlyser: Amalia Aurora Lind
 21. Ännu om Lindarna!
 22. Backlund, Carl f.1881 i Vasa
 23. Johan Peter Soderberg
 24. Emigrationshistoria: Tidig emigration från Finland till Sverige
 25. C.A. Furstenborg ännu en gång
 26. !
 27. Emigranter från Lappfjärd
 28. Sjöman från Solf
 29. Till Henry!
 30. Häradsrätt!
 31. Myteri omkring 1918?
 32. Amerika främmande 2004
 33. efterlysning
 34. Carpelans ättartavlor 1-3
 35. Emigranten Cd
 36. Viborg
 37. Nieminen & Vilman
 38. Faster Mia
 39. Stolpe
 40. Ämbetsbevis!
 41. Söker Erik Mickelsson Nygård
 42. Söker Maria Amanda Gustavsdr Nyman
 43. Familjen Kolehmainen
 44. Kolehmainen
 45. Einar Swan
 46. Pulkkinen?
 47. D. Frilund
 48. Dahlkar/Dahlqvist/Rönndahl
 49. Johan Johansson d.ä Ryss
 50. Södergård och Aspbäck
 51. Södergård
 52. Johan Johansson d.ä Ryss
 53. efterlysningar
 54. aakerman/mariasdotter
 55. Erik Bryberg,Ryttare
 56. Abraham Anders Thölix
 57. Erik Frank Käldström
 58. Mangs
 59. Hälsning
 60. Förkortningar i HiSki
 61. Rank/Mahers från Nykarleby, Högbacka
 62. Okända emigranter från Larsmo
 63. Joakim Mickelsson 1635-1709
 64. Mansner
 65. Jonas Smed eller Rönbladh
 66. Erik Eriksson Bryberg
 67. Dödsbok och Folkräkning
 68. Förteckning över anställda i gruvbolagen.
 69. Tommila i Kymmene
 70. Johan Viktor Leonard Snellman
 71. Nedfrusen pilot var finländare
 72. Olof Lippoin och Christina Ollicain
 73. Erik Inberg
 74. Efterlysning
 75. Gamla Karleby/Österbotten?
 76. Matts Leander Andersson Sandkulla
 77. Susanna Linnea Nordström
 78. Anders Nyström
 79. Önskar information om Johan Sävel
 80. Information on min far Leo Paavali Laine
 81. Edla Wilhelmina Ekholm
 82. Släkten Marjamaa, Sarkkinen, Pirkkola, Tierney
 83. Släkten Marjamaa, Sarkkinen, Pirkkola, Tierney
 84. Ahlström
 85. Vierikko
 86. Frans Henrik Helle
 87. Michelson Victor i Amerika
 88. Petter Lundin f 1794
 89. Jacobsson
 90. Floridaättlingar sökes
 91. Svedjefinnars anor
 92. Edit Augusta West
 93. Emma Johansdotter Backlund
 94. Tommila
 95. Mattson
 96. Karl Ernst & Hjalmar Tiilikkala, Fitchburg
 97. finlandsvenska historiska föreningen roster
 98. Leadville Colorado
 99. Polvi-ättlingars rötter i Finland
 100. Carl August Steenfos
 101. Kjellstedt
 102. Var ska man fråga om sin emigrantsläkting?
 103. Johannes (John) Ahlskog från Kvevlax emigrerade till USA
 104. Källström from Karleby