PDA

View Full Version : Seiplax/Erkkilä!Westside
29-03-17, 00:09
Hej!

Har någon forskat på Erich Johansson Siplax, (son till Johan Simonsson Seipax och hu Lisa)
och hu Barbro Mårtensdotter Erkkilä, (trolig syster till Erik Mårtensson Erkkilä)?
Barbro dör 16.03.1753 i Kimo på Knuts hemman 68år. Mor till mågen på Knut...

More/Mer/Enemmän... (http://www.malax.org/westside/forum/index.php?topic=2223.0)
---
This message is an abbreviation of the actual message. Please visit the link to see the whole message. To be able to post an answer you need to be a member of the target forum and logged in.

Meddelandet är en förkortad version av ursprungsmeddelandet. Vänligen besök länken för att läsa hela meddelandet.