PDA

View Full Version : Söker syskon till Johan Mattson f 30.5.1752 på Moo i ÖsterbyGuRyssas
03-04-18, 09:39
Jag söker syskon till Johan Mattson f 30.5.1752 på Moo i Österby, son till Matts Mårtensson och Lisa Eriksdotter. Han gifte sig med Beata Alexandersdotter 30.5 1752 och blev måg på Ryssas i Solf.
Är det någon som känner till något mer om familjen Matts och Lisa Moo?

Beata Alexandersson var sondotter till en Marcus Cossaque (också stavat Krosak eller Cosagwe) som inte finns antecknad varken som född, vigd elled begraven. Men som far till två barn med Matgeta Johansdotter Helgas är han nämnd, nämligen Brita Markusdotter Ryss f c 1688 och Alexander f 28.11 1721, vardera på Helgas.
Han har tydligen uppfört gården Ryssas, lite avsides från kyrkbyn i Solf, sydost om Söderviken som senare skulle bli torrlagd. Men varifrån kom han? var han möjligen en av de 200 kosacker som blev placerade i Umeå under det trettioåriga kriget, som sedan under nödåren1696 till 1722 tagit sig över isen tillValgrund, eller en fanflykting av de koskosacker som anfallit trakten österifrån? Är han möjligen identisk med den "Wähtmester Ivan" som finns omnämnd någonstans? Eller med den "Polack " som skaffade kött åt Vasaborna genom att fånga ock slakta förlupna kreatur med en såden framgång att han fick burskap som slaktare därstädes? Har någon någon vink om MC äventyr och eventuella andra avkomlingar?
Var blev sådana som inte hörde till församlingen begravda?

Tacksam för alla vinkar och förslag

Shadow600
03-04-18, 10:45
Enligt Hiski var det flera syskon som föddes i familjen.

*30.5.1752 31.5.1752 Österby Moo Matts Mårtenson Lisa Erichsd:r Johan
*3.4.1754 7.4.1754 Österby Moos Matts Mårtenson Lisa Ericd:r Brita
*12.9.1755 14.9.1755 Österby Moos Matts Mårtenson Lisa Ericsd:r Catharina
*5.3.1757 6.3.1757 Öst:byn Moos Matts Mårtenson Lisa Ericsd:r Maria (+)
*15.10.1758 18.10.1758 Ö:by Moas Matts Mårtensson Lisa Ersd:r Anna
*28.5.1760 1.6.1760 Ö:byn Moas Matts Mårtenson Lisa Ersd:r Margareta (+)
*22.8.1761 24.8.1761 Ö:byn Moos Mats Mårtenson Lisa Ericsd:r Mathias
*29.4.1764 1.5.1764 Ö:byn Moos Matts Mårtenson Lisa Ericsd:r Eric (+)
*23.6.1765 24.6.1765 Ö:by Moos Matts Mårthenson Lisa Ericsd:r Elisabetta (+)
*30.8.1766 5.9.1766 Ö:byn Moas Matts Mortenson Lisa Ericsd:r Margareta (+)

GuRyssas
10-03-19, 16:47
Shadow600, jag har verkligen länge varit dig skyldig ett stort tack för beskedet om Johans syskon som jag inte själv hittade på att söka efter i Hiski.
Mathias Mattson Moo är då en gren på min faderslinje men knappast Eric som verkar ha dött som barn (vilket jag ännu inte kontrollerat).

Numera är min forskningshypotes den att kosacken Marcus (också kallad verkmästr Ivan) efter slaget vid Napue 1714 mönstrade av och lägrade Margeta Helgas året därpå.
Hur paret senare etablerade sig på gården vid det nuvarande Ryssastået, som ansluter till Mobackavägen i Solf Österby, skulle jag gärna veta. Gården som blev kallad Ryssas har jag besökt för några år sedan, kan ha varit Moas gammelstuga när gården Nedermo blev byggs av någon.
Brita Marcusdotter, Johan Mattsons Faster, dog nämligen som värdinna på Nedermo år 1802.

Finns det någon som kan berätta något om hemmanet Mobacka/Moas /Moo's tillkomst och öden? Blev någon stuga där öde efter pesten 1710-11 eller efter krigsåret 1714?

Jag lovar tacka för eventuella informationer om detta utan dröjsmål!