PDA

View Full Version : Rida, Rida RankaJune Pelo
22-12-18, 22:39
I posted this on the SFHS Facebook page and was surprised by how many people remembered it from childhood when they bounced on their parent's knee.

RIDA, RIDA RANKA

Rida, rida ranka,
Hästen heter Blanka.
Liten riddare så rar
Ännu inga sporrar har.
När du dem har vunnit,
Barndoms ro försvunnit.

Rida, rida ranka,
Hästen heter Blanka.
Liten pilt med ögon blå,
Kungakrona skall han få.
När du den har vunnit,
Ungdoms ro försvunnit.

Rida, rida ranka,
Hästen heter Blanka.
Andra famntag än av mor,
Fröjda dig när du blir stor.
När du dem har vunnit,
Mandoms ro försvunnit.