PDA

View Full Version : Bomärken - Owner's marksJune Pelo
29-06-21, 21:47
There has been an interesting discussion on Facebook about our ancestors and their use of owner's marks used as signatures and also to identify their property. Some examples can be found here:

There's a mention of owners trademarks for Nykarleby here: http://www.nykarlebyvyer.nu/.../olsonr/hemkyfo/sethemma.htm

Vasa Museum has this about bomärken: https://www.vasamuseet.se/.../find-in-focus/ownerss-marks


Here are bomärken for Nedervetil parish: http://finlander.genealogia.fi/.../Bom%C3%A4rken_-_Owner...

About bomärken for Kronoby and Terjärv: http://finlander.genealogia.fi/.../Some_Kronoby_%26_Terj...


A recent article re bomärken on Åland and the Åboland archipelago (in Swedish - present it to Google Translate)
https://svenska.yle.fi/a/7-10002596

There's a mention of owners trademarks for Nykarleby here: http://www.nykarlebyvyer.nu/.../olsonr/hemkyfo/sethemma.htm

PEDERSÖRE BOMÄRKEN
1. Kristoffers i Bennäs 1666. 2. Edsevö: Storgårds 1618. 3. Bredarholm 1666. 4. Blässar 1744. 5. Riv 1793.
Forsby:
6. Bonde 1641. 7. Stormåns 1618. 8. Bur 1743. 9. Fors 1743. 10. Gunn 1743. 11.Joskit 1745.
12. From 1749. 13. Grägg 1749. 14. Björn 1749. 15. Barkar 1749. 16. Kurv el. Kock 1749.
16a. Käld 1793. 17. Lillmåns 1749. 18. Niss 1810. 19. Katt 1749. 20. Hermans 1764.
21. Pellinen 1749. 22. Tälgkniv el. Inborr 1749. 23. Urbans 1749. 24. Skult 1749.
Karby:
25. Styrmans 1665. 26. Raj 1815. 27. Varg 1815.
Kyrkby:
28. Storstara 1618. 29. Skutnabba 1663. 30. Bagarnäs 31. Lillsandsund 1793. 32. Smeds 1793.
33. Storsandsund 34. Österkivilös 1793. 35. Västerkivilös 1795. 36. Kiv 1746. 37. Sund 1751.
38. Skutnäs 1746. 39. Västersund 1746. 40. Kisor 1746. 41. Tunnridar 1746.
Katternö:
42. Katt 1618. 43. Kass 1700. 44. Kråka 1663. 45. Kalvholm 1756. 46. Pil 1756. 47. Nix 1793.
48. Frans 1751.
Kållby:
49. Pettil 1756. 50. Sudd 1756. 51. Strang 1746. 52. Storkåll 1635. 53. Lillkåll 1756. 54. Kittel 1756.
55. Torp 1756. 56. Tarvonen 1779. 57. Timonen 1779.
Lepplax:
58. Abbors 1760. 59. Masaholm 1743. 60. Bodö 1760. 61. Klubb 1776. 62. Väll 1760.
63. Svensbacka 1760. 64. Ämtö 1760. 65. Södö 1760. 66. Skepparnabba 1745. 67. Riv 1766.
68. Lunabba 1766. 69. Finne 1766.
Lövö:
70. Löv 1745. 71. Lövö 1745. 72. Kopparskägg el. Sack 1745. 73. Kullnabba 1745. 74. Björn 1745.
75. Murmästar 1745. 76. Greve 1745. 77. Strömsnäs 1618. 78. Förste 1745. 79. Hovslagar 1745.
Sundby:
80. Gästgivars 1618. 81. Vannäs 1801. 82. Nyman 1801. 83. Finnäs 1745. 84. Kåll 1746.
85. Grägg 1745. 86. Sandbacka 1801. 87. Holländer 1801. 88. Nybonde 1793. 89. Kassnäs 1663.
90. Lillkassnäs 1801. 91. Barkar 1801.
Östensö:
92. Östensö 1767. 93. Pers 1666. 94. Gästgivars 1635. 95 Klubb 1850. 96. Gåta 1744.
97. Tarvos 1767. 98. Isakas 1767.
Överesse:
99. Mans 1745. 100. Raj 1735. 101. Borgmästars 1850. 102. Värn 1735. 103. Kung 1746.
104. Lillkung 1850. 105. Finholm 1746. 108. Stubb 1850. 1O7. Jåssgårk 1850. 108.Hattar 1746.
109. Rajby 1618. 110. Back 185O. 111. Nybacka 1850. 112. Humla 1748.
Ytteresse:
113. Påvals 1663. 114. Mård 1744. 115.Lassfolk 1663. 116. Mattbäck 1666. 117. Ena 1742.
118. Mattfolk 1618. 119. Sparv 1742. 120. Jåvs 1742. 121. Smeds 1812. 122. Flink 1744.
123. Ingers 1742. 124. Klemets 1793. 125. Berklar 1742. 126. Överfors 1745. 127. Fors 1793.
Lappfors:
128. Forsbacka 1812. 129. Tarvonen 1746. 130. Nygård 1803. 131. Häll 1744. 132. Hatt 1803.
133. Högkull 1803.
Nederpurmo:
134. Sisbacka 1641. 135. Backa 1850. 136. Vit 1749. 137. Pärtar 1793. 138. Svarvar 1749.
139. Kecko 1745. 140. Mattjus 1749. 141. Filpus 1749. 142. Bäck 1749. 143. Pass 1749.
144. Kyrpar el. Sandberg 1749. 145. Bonds 1749. 146. Klåvus 1850. 147. Rak 1749.
Överpurmo:
148. Slip 1749. 149. Storkamp 1749. 150. Villbacka 1749. 151. Sandnabba 1850.
152. Storbacka 1850. 153. Vilobacka 1850. 154. Lassfolk eller Kylänpää 1748. 155. Nars 1850.
Larsmo:
156. Fagernäs 1666. 157. Holm 1749. 158. Sandvik 1793. 159. Styrmans 1793. 160. Sämskar 1793.
161. Litens 1793. 162. Slusnäs 1793. 163. Brask 1793. 164. Byggmästar 1793.
Eugmo:
165. Björn 1705. 166. Finne 1755. 167. Finholm 1755. 168. Kaptens 1749. 169. Björnvik 1746.
170. Gäddnäs 1755. 171. Gädda 1755. 172. Björn 1793. 173. Bosund 1793. 174. Murmästar 1793.

See marks below: