PDA

View Full Version : Om Fuxas valsenJormaK
23-04-04, 02:18
Hej,

här är en berättelse som är kopierad från Talko databasen, Börje Vestös "Cronoby collection".
Dessa Fuxen och Bigg, Anders Gustaf Andersson Blomqvist ("Fuxen"), f. 11.6.1810 Esse, Påras å Sandbacka och hustrun Brita Henriksdotter Fagernäs ("Bigg"), f. 27.6.1843, är min broderns hustrus mfmf och mfmm.
Vi har försökt att hitta noterna på Fuxas valsen - inte lyckats hittils. För en månad sedan frågade jag efter melodin/noterna även på Sibelius Akademiets folksmusiksdepartementets epostlistan men har inte hittils lyckats få nån svar.

Om nån kände melodin...

Jorma Kohonen

--------------
Fuxen och Bigg i Kronoby - Enligt Strömborg.
Nedanstående presentation av bygdespelmannen Anders Gustaf Blomqvist, bättre känd under namnet "Fuxen", är författad av Signe Strömborg, rektor för Kronoby Folkhögskola på 1920 talet.
Fuxen var född 11 juni 1810 och han dog 12 januare 1887. Bigg hette Brita Henriks.dr. Fagernäs och hon var 33 år yngre än mannen. Bigg var född 27 juni 1843 och dog 5 maj 1890.
Fuxen var född essebo men gifte sig i Kronoby med Bigg, dotter till Skalas Heik, som bodde i en liten stuga vid Skalas-träsket. Heik var en gammal rotesoldat.
Stugan var ganska vackert belägen. Ännu växa ståtliga hängbjörkar på den gamla tomtplatsen. Fuxen hade sina egenheter och Bigg var något "enkel". Flera barn fingo de, bara flickor. Socknen fick mest sköta om familjen. Fuxen var en tusenkonstnär. Han kunde trolla med jordfästningssand i kobåsen, så att korna kom hem från skogens bete.
Han var ovanligt liten till växten, och Bigg var stor och grov minst tre alnar (ca 180 cm.) lång. Fuxen hade en svarvstol med sig, Bigg drog, och han svarvade träfat och koppar för saltfisk samt annat som behövdes i gårdarna. Jämt hade han fiolen med sig.
Bigg brukade ochså utföra murningsarbeten.
Då Fuxen kom till en gård, blev där med ens liv i spelet. Då hivades bord och stolar undan, drängarna togo tag i flickorna och gubbarna i gummorna, och snart valsade alla efter Fuxas-valsen, en taktfast valsmelodi i moll, eller dansade de efter någon av hans icke mindre medryckande polskor.
Det var så att de dödas ben hade kunnat få liv. Fuxen och Bigg flyttade till slut till Hästö, där de bodde i en gammaldags rökbastu och sovo på bastulaven. Där var sotigt och mörkt och röken stack i ögonen och brände i halsen. Hästöbönderna hjälpte dem, så de kunde leva menn under det stor nödåret 1867 höllo de på att svälta ihjäl. Då lovade Hästö-Matt: "Om du kan spela valsen din tjugo minuter, utan att stampa takten med foten, får du en fjärding råg. "Fuxen tränade och övade sig först, innan det gick. Slutligen gick han till Hästö-Matt för att visa sin konst. Först gick det bra för honom, men när det bara var två minuter kvar, hade Fuxen kommit så i tagen, han förglömde sig och stampade takten. Då brast han igråt, men Matt sade: "När det nu är bara två minuter kvar, får du rågen i alla fall".
Fuxen dog och blev begraven. Bigg måste till slut gå och tigga. Hur det var, fick hon så ett barn, som hon mördade och gömde i ett stenröse i Norrhagan på Hästö. Men länsman fick nys om det, och Bigg blev dömd till barnamord och kom på spinnnhuset i Tavastehus.
Fuxas valsen har blivit upptecknad av musikern Sigurd Snåre, och Ernst V Knape skrev följande ord till den:
Det sjöng i vind och vågor
Det sjöng i skog och mark
det sjöng,som blodet sjunger
då man är ung och stark.
Det sjöng ,som hjärtat sjunger
när alla pulsar slå
i väntan på att livet
sitt lyckomål skall nå.
De sjöngo ,himlens vindar,
om fjärran underland
som dyningen från havet
i sommarsolens brand
Vart blomster uppå fältet
var diktens blomma blå,
och jorden var var så härlig,
då blott vi voro två.
Men årena de gingo,
och sinnet det blev kallt,
det kom en isig nordan
och visset det blev allt.
Gud hjälpe dem som levat
i lycko fyllda år
och känna död för dörren.
och rimfrost i sitt hår.
Och känna vintern krama
alltsom var ljust och glatt -
de längta blott till vila
till nätters lugna natt.
13 dec.1925. Ernst V.Knape.
Dikten skriven på anmodan av häradsdomare Johan Broända.
Införd i databasen Cronoby 26 nov.1997, Börje Vestö.

Hasse Andtbacka
23-04-04, 05:31
Fux och hans vals

I Kronoby har Fuxas valsen använts som slätvals i danspurpuriet. Jag satte in en midi-fil på min hemsida:

http://pp.kpnet.fi/hasse.andtbacka/Fux.mid

Den här versionen är arrangerad av J.A. Lybäck på 1930-talet.

Hasse Andtbacka

Hasse Andtbacka
23-04-04, 07:27
Ernst V. Knapes dikt kan närmast uppfattas som en dikt OM Fux och hans vals; det är svårt att få orden att passa till melodin.

I min ungdom hörde jag valsen sjungas, men kommer bara ihåg orden till början av refrängen: "och barnena små, de hungriga gå".

Hasse A

JormaK
23-04-04, 08:42
Hasse A,

tack så mycket för melodin.
Om du bara kommer mera ihåg om orden "och barnena små, de hungriga gå" jag ville höra/se mera...
Efter döden av Fuxens och Biggs dottern Edla, f.18.11.1876, d.1917, hennes barn fostrades av främmande familj och förbindelserna mellan syskonet bröts - bröts så totalt att nästa generationen kanske inte alls kände sina kusiner och några barnbarn har ingen samband till Kronobytrakten och dess folk och tradition. Tack vare Talko databasen har vi nu hittat den här berättelsen, valsen och även nya sysslingar.
Utan tvivel den här melodin kommer att bli ofta spelat och mycket omtyckt åtminstone av Edlas ättlingar och deras familj. Inom några dagar kommer vi ha egna arrangemang för traditionella spelmanslag såsom för kantele gruppen. Kanske finns det också bandinspelningar till salu nånstans - nu när vi känner melodin är det lättare att efterspåra.

Jorma K

syrene
23-04-04, 20:02
Har du tagit kontakt med Ann-Mari Häggman vid Finlands svenskafolkmusik insitututet i Vasa? På Esplanaden.
Tack för en intressant historia!
Syrene