PDA

View Full Version : Emigrationshistoria: Tidig emigration från Finland till Sverigestaffan
09-05-04, 13:48
Harri Blomberg i Göteborg har sedan början av 1990-talet intresserat sig för emigrationen från Finland till Sverige och skrivit omfattande och initierade artiklar i ämnet. Nu presenteras en studie av ett stort antal finska artillerister (manskapet och inte officerare), som bosatte sig i Göteborg med omnejd under första hälften av 1800-talet, orsaker till inflyttning, deras liv i det militära och civila, och eventuella problem som mötte dem såsom yrkesgrupp.

Grön, Hjort, Last, Nord, Ståhl, Tjäder & Täck... En studie av finländska artillerister i Göteborg med omnejd kring år 1820 [ http://sydaby.eget.net/swe/gbg/artill1.htm ]

Från tidigare finns artikeln ´Finnarnas historia i Östergötland under det gemensamma rikets tid. Från medeltiden till riksdelningen år 1809´ [ http://sydaby.eget.net/mig/finn.html ] baserad bl.a. på en mycket grundlig genomgång av hembygdslitteratur.