PDA

View Full Version : !Gita Wiklund
13-05-04, 19:32
Hej!

Är det någon som vet hur man tog sig från Finland till Brasilien omkring 1883-1884?
Vart sa man vända sig om man vill ha reda på uttag av pass, personen ifråga bodde i Nyland.

Hälsningar,
Gita

Nyberg Ernst
13-05-04, 21:52
Det enda kommunikationsmedel som stod till buds på den tiden var ju fartyg. Reguljär passagerartrafik fanns inte, men den tidens lastfartyg - både segelfartyg och ångfartyg - transporterade passagerare. Att hitta uppgifter om passagerare är dock säkert svårt. Just nu håller man dock på och sammanställer data från sjömanshusarkiven.

Pass för utrikesresor kunde bevilkjas av olika myndigheter och därför finns förteckningar över beviljade pass i flera olika arkiv som länsstyrelsernas, magistratens, polismyndigheternas och länsmännens arkiv. Migrationsinstitutet har gjort en sammanställning över de olika förteckningar som finns, så det lönar sig att börja där.