PDA

View Full Version : Vem kan tolka detta dokument?Leo Furu
19-10-04, 21:47
Dokumentet är från 1806 och är något slags avtal som
bönderna i Småbönders har gjort upp. Jag kan inte tyda texten, men
är intresserad av vad som där står. Hela dokumentet är på två sidor.
Andra sidan består mest av namn samt bomärken.
Jag är tacksam för all hjälp.

Leo Furu

nikus
21-10-04, 20:01
Hello!
Byrjani:
..underskrefne Interessenter uti Sågqwarnen, som är anlagd uti den så kallade Tund(?)forssen
å så viidari

Vill du veta mera, eller håller någon annan på med samma mödosamma öfversättning?

hälsar
Torbjörn

Leo Furu
21-10-04, 23:01
Tack,
jag vill gärna veta mera. Första ordet är Wij och forsen är Furu-forsen.
Längre nere på sidan finns en Hans Furu omnämnd och han är min
farfars farfars farfar.
Dom som undertecknade dokumenten var Matts Mattson Widjeskog,
Matts Andersson Widjeskog, Anders Widjeskog, Gustaf Storbacka, Simon Storbacka, Carl Storbacka, Anders Storbacka, Hans Furu, Johan Furu, Anders Furu, Johan Jacobsson Furu, Hans Manderbacka, Anders Nybacka,
Anders Wistbacka, Matts Svartsjö, Anders Andersson Svartsjö den yngre,
Johan Andersson Svartsjö den yngre, Anders Andersson Svartsjö den äldre, Elias Svartsjö, Johan Andersson Svartsjö.
Bevittnades av: Thomas Matsson Söderman och Anders Johansson Läspä.

Detta skedde i Småbönders 29 april 1806.

Antagligen är några av dessa förfäder till en del personer på detta forum.


Leo

nikus
22-10-04, 08:51
Åkej,
vänta en dag eller två.
Torbjörn

nikus
22-10-04, 11:36
Hasses maskin godkände inte mitt attachment, så här kommer det. Hoppas jag.

Sågöfwersättning

Wij(?) underskrefne Interessenter uti Sågqwarnen, som är anlagd uti den så kallade Furu? (fast jag ser ett T i början) forssen, hafwa till winnande af mera ordning (?) till qwarnens framdeles widmagthållande, ? nedan stående dag öfwerens kommit, som följer, nembl:n
Den af Qwarn Interessenterne, som efter denna dag förrättar Sågning, ware sig bräder bakan eller eller bjälkar, skall för hwarje tålfte erlägga Fyra Skillingar uti ? Cassan, hwilka inflytande medel hwarje år wår tiden böra wid Interessenternes sammankallande till Cassans föreståndare utbetalas och sedan Reparations kostnaderne äro afdragde och utgefterne Clarerade, delas öfwerskottet Interessenterne emellan-
Wäl är till förståendes; att de, utom Interessendterne, som enligt därtill erhållit tillstånd wärkställa Sågning, genast efter Sågningen erlägga betalningen för hwarje tålft som Sågas efter som öfwerenskommas kan.
Angående huru Sågas skall är således be?fvat: at som qwarnlaget består af 4/4 delar så kommer at i ordning efter Nummer Sågningen twänne dygn på 0/4 delen at förrättas
Som Hans Furu åtagit sig, att de på omnämnde sätt inflytande medel omhänder hafwa;
Så komma de att uti hans wärf förblifwa

syrene
22-10-04, 18:14
Hej!
Tack för de intressanta dokumenten! Jag tycker båda passar bra till en informativt artikle i SFHS Kvartalstidning. Som Ni sagt är det väl många efterkommande till Småbönders och Terjärv familjer, inte de minsta antalen i USA. Till exempel, med hjälp av Levi och Greta Hansson, Hästbackby, kunde vi visa runt en kusin i somras som härstammade från Sunabacka. Hon och hennes man reste till Terjärv-Småbönders för att få se precis där mormorsfar och mmmor föddes och växte upp. Det vill säga Reinhold Andersson Sunabacka och Rosa Nybacka (Manderbacka och Vetil).

Jag har sparat dokumentet och översättningen. Har jag lov att försöka översätta till Engelska och skicka vidare till Kvartaltidningens redaktörn?

mvh
Syrene

Leo Furu
22-10-04, 22:56
Tusen tack Torbjörn!
Jag bifogar här den andra sidan också ifall det finns personer som är
intresserade av bomärken. Den första meningen kan jag ej heller tyda.

För min del är det ok om du Syrene vill översätta den och använda den
i tidningen.

En tacksam Leo

syrene
23-10-04, 02:33
The names and "brands" of the signers of this document are also very interesting. If I can convert this to a .pdf file instead of the MSN.Publisher I stored it in, then both documents could be reproduced in the Quarterly. That way, more descendents will have a chance to see the material.

Hopefully,
Syrene

nikus
23-10-04, 06:25
Första meningen på andra sidan:

och har således för dem answar och redowisa.
Småbönder byn den 29de aprill 1806.

hälsar
Torbjörn Nikus

nikus
23-10-04, 12:57
int answar utan answara!

Leo Furu
23-10-04, 18:10
Syrene, jag kan sända dig sidorna i pdf-format så fort vår mail-server är i funktion.
Torbjörn, ännu ett stort tack!

Leo

syrene
24-10-04, 01:11
Hej, Leo,
Jag har redan copierat dem till en fil. Skickade också dem till redaktören Debbie Santelli, som kan ganska lätt konvertera (?) dem till .pdf. Hon är väldigt intresserad av dem eftersom hon härstammar själv från Terjärv. Fastän visst är Småbönders lite långt borta ifrån Hästbackby. Det skulle komma ut i Januaris Kvartalstidning.
Tack så mycket!
Syrene