PDA

View Full Version : Sottunga i QuarterlyGunnar Damström
25-11-04, 07:30
I det senaste numret av Quarterly, Vol. 13, No4 presenterar Björn Rönnlöf Sottunga Kommun, den minsta i Åland, Finland och EU. Artikeln är en högintressant översikt av Sottungas historia från korstågen, den svenska tiden, postrodden, Sottunga idag- en blomstrande pastoral bygd som trotsat dystra profetsior om kommunens avbefolkning. Vi har nyligen erfarit att kommunen avser att använda Quarterly artikeln på sin hemsida vilken är under byggnad.

In the last issue of the Quarterly, Vol. 13, No 4 Björn Rönnlöf gives a presentation of Sottunga, the smallest community in Åland, Finland and the EU! He describes its history from medieval times, the Swedish time, and presentday Sottunga, a thriving community that negated doomsday prophesies of depopulation of the community. We have recently learned that Sottunga intends to use the Quartelry presentation on its website.