PDA

View Full Version : Vad betyder...Gita Wiklund
02-02-05, 23:41
Hej!

Kan någon hjälpa mig att översätta följande till svenska:

santarmiprovokaattori

Gita

Kaj Granlund
02-02-05, 23:51
gendarm provokatör. Tydligen någon som ställt till det för sig riktigt ordentligt inför polismakten ;))

Gita Wiklund
03-02-05, 12:00
Det låter ju spännande Kaj! Det finns en viss risk för att jag är nära besläktad med denna provokatör ;-)
Skulle vara intressant att veta i vilket sammanhang detta kan ha utspelat sig. Jag misstänker att det kan finnas ledtrådar i inledningen till det dokument där ett anta personer listas som denna uppgift är hämtad ur.

Får man be om ytterligare en tjänst? Jag skulle vara väldigt tacksam om du, eller någon annan som känner sig hågad kunde kasta ett öga på denna skrift som är på finska, och försöka återge kortfattat vad det handlar om.


http://sss.genealogia.fi/hakem/tiedustelubs.htm


Gita

sune
03-02-05, 18:23
Hej Gita

Det är fråga om ett rätt otäckt dokument. Det handlar om ”upprensningarna” efter inbördeskriget, alltså en del av den ”vita terror” som grasserade efter de vita truppernas undergång, alltså ett av de mörkaste kapitlen i Finlands historia. Alla sår har inte läkts ännu.

Här är en översättning av hela texten.

Sune

”Stabens underrättelseavdelnings Lista B

Den förevarande Lista B över personer som i högre grad har tagit del i upproret, är en förbättrad och utvidgad upplaga av Lista A, som Underrättelseavdelningen tidigare har publicerat och som på detta sätt dras in som överflödig. Den nya upplagan är i huvudsak uppgjord enligt samma principer som den tidigare, men i vissa avseenden enligt en betydligt mer utvidgad plan. Så har också i Lista B tagits med sådana personers namn, vilka kan antas ha hör till det Röda Gardets specialavdelningar (kompani A, pansartågens manskap o.s.v) och som speciellt ivrigt har deltagit i striderna. Så som i den tidigare upplagan har också här dessutom tagits med ett stort antal människor, vilkas roll i upproret inte ännu är närmare känt, men som av en eller annan orsak kräver undersökning. Slutligen har dessutom namnet på de ryssar som har tagit del i upproret av bekvämlighetsskäl avskilts från personlistan och tagits upp i en skild Bilaga (sid. 88)

Denna lista kan lika litet som den tidigare anses fylla kraven på fullständighet, och speciellt med avseende på landsbygden finns sådant mateiral, som är nödvändigt för att göra en uttömande lista, inte tillgängligt. Så snart som detta material har samlats in kommer Underrättelseavdelnigen dock att ofördröjligen att låta trycka en möjligast fullständig lista över hela landet. Den lämnas då, liksom de tidigare för användning till undersökningskommissionerna, fångvårds- och polismyndigheterna

Helsingfors 29 maj 1918
Stabens Underrättelseavdelning”

Ovannämnda sida 88 har rubriken ”Stabens Underrättelseavdelnings Lista B - Bilaga”. Den innehåller ryska namn, både män och kvinnor.

Gita Wiklund
03-02-05, 19:36
Tack Sören, för att du varit så vänlig att översätta allt.
Jag är så dåligt insatt i den här delen i finsk historia.
Är det ett särskilt uppror som åsyftas? Ska jag tolka det som att alla på listan anses vara på den röda sidan? Min släkting lär ju inte ha varit det vad jag vet.
Vet du var man kan få mer information kring det här?

Sören Ahinko
03-02-05, 19:42
Gita,

Så mycket finska kan jag inte att jag skulle kunna översätta allt. Men det blev väl bara ett skrivfel. :)

Sune, ta åt dig äran....

Gita Wiklund
03-02-05, 20:56
Oj, förlåt Sune! Hade namnet Sören på hjärnan från en annan tråd! Tack Sune!!!

sune
05-02-05, 13:48
Det är helt ok Gita

Det handlar alltså om det frihetskrig Finland gick igenomi början av 1918. Mycket snabbt spårade det ur till ett inbördeskrig mellan vänsterns röda garden och de borgerligas vita, som vann.

Det finns mycket litteratur om allt detta. Men jag kan rekommendera att börja med skönlitteratur, det vill säga Väinö Linnas trilogi "Högt bland Saarijärvis moar", "Upp trälar" och "Söner av ett folk". De fick åtminstone mig att förstå något, efter att ha hört den vinnande sidans argumen av min mormor som var "vit". Hennes syster var "röd". kriget delade landet och släkter för långa tider.

Sune

Gita Wiklund
05-02-05, 17:05
Tack för tipsen Sune!

Ja, jag har förstått att det är ett känsligt ämne bara av att ha försökt tala om gamla tider med mina åldriga fastrar. När jag lyssnar på dem vet jag inte vad jag ska tänka och tro. Så jag ska nog ta och läsa Väinö Linnas trologi. Sen vore det förstås intressant vad det finns för arkivmaterial att ta del av, och vart man vänder sig för att få veta mer om vad min eventuella släkting egentligen anklagades för, eller misstänktes för.
När någon släktforskare lägger ut ett sådant dokument på nätet och man sedan hittar ett namn som liknar en släktings, så vill man ju veta mer. Särskilt när det inte riktigt verkar stämma med den bild man har av personen i fråga.

sune
05-02-05, 20:16
Hej

Fortfarande diskuterar man om det var fråga om ett inbördes- eller frihetskrig. Här (http://www.veteraanienperinto.fi/svenska/t_pankki/itsen/sodan_nimi.htm) finns en artikel som belyser den problematiken.

Det som är så svårt i detta sammanhang är de brott mot mänskligheten som båda sidorna gjorde sig skyldiga till. Människor avrättades med eller utan rättegång på juridiskt ohållbara grunder. Också regelrätta mord förekom. Den vita sidan tog livet av fler, helt enkelt för att den vann. Under själva kriget grasserade den röda terrorn med tusentals offer.

Efter det att kriget tog slut hölls tiotusentals röda i fångläger, där väldigt många dog av svält. Och avrättningarna fortsatte. Den röda sidans ledare och många andra lyckades fly till Ryssland, där en del uppnådde rätt höga positioner i Sovjetstaten, men till slut dukade nästan alla, så när som på ett par undantag, under för Stalins terror på 1930-talet.

Historiker diskuterar fortfarande hur många som dödades under denna period. Det är i alla fall fråga om tiotals tusen.

Den lista som du har kommit på innehåller namnet på sådana personer som den vita sidan anser att har gjort uppror mot landets regering. Avsikten med listan var att spåra upp dessa människor och ställa dem till svars.

Hur starka bevis stabens underrättelseavdelning hade är svårt att säga, men det är känt att människor dömdes på rätt lösa grunder under 1918-1919.

De här händelserna vållade en kraftig tudelning av Finland och det var först under vinterkriget som stämningarna blev bättre, när före detta rödgardister anmälde sig till fronttjänst.

Men saken är fortfarande känslig på vissa håll och i vissa familjer.

Sune