PDA

View Full Version : Pampas vitser...



Hasse
13-04-05, 10:14
Sorry - but here is a short lecture in ostrobothnian dialects (Karleby area)...

Ein gang sku Jaro å KPV ta sama busse ti ein fotbolls-evenemang i södra finland. Ti for me en tokande grömman tvåvåningsbuss, Jaro satt på öuranvåning å KPV på nedranvåning. KPV:ara hadd gårr kul, skratta å hadd roolit. Men tå märkt ein ååv KPV:s spelara att he var så armadis tyst på öuranvåning. Han for opp fö trappona å så att Jaros spelara satt tyst på ställa siin me oppspärra ögona å stirra rakt framåt i panik. Han fråga:

"Va feilas er? Tii ner har vi gårrkul!" Tå svara ein åv Jaros spelara:

"Läätt fö er ti säg som har ein chaufför!"

---

He var ein gang ein flygplan som sku flyg från Kroombi ti Rhodos. Tå plane hadd viri i lufte en stånd så meddelar kaptenen: "damer och herrar, ein ååv mootora våår ha firi retå. He er int så farligt fö vi har trii fungerand motor kvar, men flygtide er en halvtiim länger". Efter 10 minuut meddelar kaptenen pånyytt:"ein til mootor ha firi retå å flygtide er 1 tiim länger. Vi klarar oss bra me två motor"! Efter 20 minut meddelar kaptenen åter:"Tridi mootore ha firi retå, men varin int oorooli, fastän flygtide er nu 2 tiim länger så klarar vi oss bra me ein mootor". Tå vaal ein jeppisboo som var passagerar stressa å sa åt han som satt breiver:"Ja seir he, att om ännu ein motor far retå så siter vi hii säkert fö resten åv daan!"

---

Ein nyy-vaali pappa fåår sii bååne sin fö fösta gangå å märker att he er mörkhya. Tå vaal an förbanna: "He er så satans typiskt Gun-Lis, hon bränder jämt allting!"

sune
13-04-05, 14:51
Saaris-Kalle fråga ein gang åv gobba om di veit va ha har för gårr fin träslag i dyngbååra siin.

Å ti djissa på mahogny å teak och jakaranda, men allt va feil.

– He e mytji finare, sa Kalle

– Nämen säj tå Kalle!

– Ja har spontabrääde.

Jeppisbooan veit att krååkona flyger på rygg yvi Kokkola för at inte bihööv ti sii på skååne.

He finns två sak som kroombibooa int kan: spela fiol å tala finsk.

I väntan på Nattens Dagblad

Sune

sune
15-04-05, 14:12
Jaro å GBK spela moot varaader i Kokkola. He kom ein rusakko å hoppa över plaan mitt i mattje.

Tå roopa ein i publiike: Jaro har 12 karar på plaan!

Sune