PDA

View Full Version : Jonas Smed eller RönbladhLars
18-01-06, 19:13
Hej,

Jag är nybörjare inom släktforskning och har med hjälp av mera erfarna kommit till en förfader som heter Jonas Jonasson Smed eller Rönbladh. Han är enligt tillgängliga uppgifter född ca 1730 i Stockholm. Han gifte sig 1753-05-27 i Solf/Sulva i Finland och inskrevs i armen 1754-04-02, kommenderades till Pommern och blev Korpral 1766-03-01. Kommenderad på skärgårdsflottan sommaren 1788, avsked från armen 1789-02-27, tulltjänsteman i Vasa och dog i Vasa 1798-06-27.
Det skulle vara mycket trevligt om någon råkar ha mera information om Jonas Smed eller Rönbladh och hans ursprung.:)

Med vänliga hälsningar
Lars

Kerstin
19-01-06, 12:26
Hej Lars!
Har du varit inne på http://www.qnet.fi/westside/discus någon gång. Om inte, så prova det.

MVH Kerstin

Lars
23-01-06, 18:14
Hej Kerstin,

Tack för Ditt svar.
De uppgifter jag har kommer dock från westside discus genealogy in ostrob - indelta soldater 111.
Det kom så många soldater från Sverige till Finland och österbotten under början av 1700-talet och uppgifterna om varifrån de kom och övrig bakgrundsfakta är väldigt bristfälliga på finska sidan.
Eftersom Jonas Smed var vicekorpral och senare korpral och tulltjänsteman hela tiden (36 år ) i Kungl. majestäts tjänst , tänkte jag att han eventuellt skulle ha registrerats någonstans också på Svenska sidan. Men var? Det skulle vara jättespännande att hitta någon ledtråd på Svenska sidan.

MVH
Lars

Kerstin
02-02-06, 07:48
Hej!

Sökte i Soldatregistret efter Jonas men hittade honom inte. Men du kanske har fler soldater i släkten så du får adressen dit i alla fall http://soldat.dis.se/soldater.php
Lägg också in din förfrågan på http://genealogi.aland.net/discus/

MVH Kerstin

Gita Wiklund
02-02-06, 13:18
Har du försökt följa Jonas bakåt i kommunionboken i Solf för att att se när han inflyttat dit och varifrån? Det bästa är ju om du kan komma till den punkt där du hittar ett datum för inflyttning från Sverige och varifrån Sverige han flyttade till Finland.

I vilket/vilka sammanhang heter han Rönbladh och från och med när? Är du säker på att det är en och samma person?

m v h
Gita Wiklund