PDA

View Full Version : Erik Eriksson BrybergHirit
24-01-06, 01:48
Hej igen.länge sedan jag var inloggad nu.

Jag efterlyste information angående nedanstående man f.omkr.1690 (barnfödd i Finland och ryttare,samt att han avled 1747-02-21 i Rödö församling i Jämtlands län,Sverige.

Nu har jag fått tag på mer information via en annan efterlysning,kanske har jag bättre tur nu? Eriksson hette han utöver Bryberg.Vart han har vistats under sin i Finland framgår av nedanstående information.Men skulle det inte gå att få fram något om ev.vilka föräldrar och syskon var,eller något annat om honom under hans liv i Finland,så får jag vara tacksam ändå för denna värdefulla upplysning.

"Ur 1745 års generalmönsterrulla för Erik Eriksson Bryberg: Karlen gammal bräkelig och inwärtes siuk får afskied. Förr tient wid Åboläns Cavallerie altsedan år 1708, samt bewistat actionerne wid PelKene och Stor Kyro, samt tilförne warit på ett partie wid Borgo därest han blifwit fången och illa medfaren, men eschaperat utur fångenskapen, Sedermera som Officers dräng Campagnen i norige, altid, tient troget och wäl är ganska fattig, så at han sig ej kan försörja Recommenderas till underhåll .. "

Mvh. Harriet