PDA

View Full Version : Massgravar i Borgå?Rollie33
20-03-06, 19:28
I Finlands TV sändes för en tid sedan dokumentären "Helvetet
på Finska viken" som berättade om den desperata flykten
från det kringrända Tallinn hösten 1941.
Nu påstås det finns massgravar i Borgå av de ilandflutna
kropparna av ryssar och ester som begravdes på 3 olika
ställen.
Men jag har aldrig hört talas om det. Finns det andra som
vet något om saken? Det borde ha flutit iland kroppar på
andra ställen också.
Rollie33

sune
20-03-06, 22:28
Vi som jobbar på Borgåbladet har funderat mycket på samma sak. 16000 människor dog i minfältet utanför Tallinn. Döda människor borde ha flutit i land på ett brett avsnitt från Kotka till Helsingfors. Vinden under de aktuella dagarna (28-30 augusti 1941 var vinden sydvästlig).

Och hur var det möjligt att man inte har talat om saken under alla dessa år?

Jag tittade efter vad Borgåbladet skrev just då.

Samtidigt dog 30 Borgåbor under en av de värsta flygbombningarna underkriget. En stor del av Borgå låg i ruiner, så folk hade annat att tänka på.

Finska trupper intog Viborg. Det enda vi skrev om striderna vid Tallinn var en nyhetsrapport från tyska högkvarteret att Ryssarna hade drivits ut från Tallinn av tyska styrkor, flottan och flygvapnet och att 60 ryska krigsfartyg hade gått på minor, rena "göbbelsmaterialet" alltså.

Händelsen var inget att vara stolt över. Vår och tysklands flotta hade minerat vattnen utanför Tallinn redan innan kriget hade brutit ut. De som dog där var till största delen civilia, många barn och kvinnor, Och så hade vi krigscensur.

Jag känner Åke Krohn, som antagligen är den enda fortfarande i livet av den finska flottans personal som var med om operationen. Den var hemligstämplad, så ingen talade om vad de hade varit med om förrän långt efteråt.

Vi har också hört att några lik är begravda på Bodö.

Alla människor som kunde ha varit inblandade, det vill säga fattat besluten och verkställde dem är alla döda redan.

Efter den första artikeln har de framkommit att de som grävde grunden för Borgå sjukhus på 1960-talet hittade en massa ben, som de utan undersökningar trodde att härstammade från nedgrävda djur. Den bortgrävda jorden med benen forslades till den numera nedlagda soptippen i Mätäjärvi.

Polisen har uppmärksammat våra artiklar och kommer att undersöka de tre platser som är utpekade. Åtminstone en av dem är orörd.

Och aj, aj, Rollie33 Borgåbladets grafiker Maija Hurme har copyright på kartan du har postat. Men jag skall fråga av henna om det är ok att den ligger kvar på forumet.

sune

Rollie33
21-03-06, 12:42
Hoppsan! det var alltså DEN Sune som svarade på mitt inlägg.
Det mäste medges att det är underligt med den här historian,
kroppar borde ha flutit iland på ett stort område och angående
den grav som borde vara orörd, misstänker jag finns under
konditionsbanan. Innan konditionsbanan blev färdig, skidade
jag där och där fanns ett öppet fält ovanom djurgravsområdet.
Området borde undersökas, innan växtligheten blir för tät.
Ska vi gå på gravjakt i vår?
Häls.
Rollie33

sune
21-03-06, 12:53
Maija sade just att det är ok att kartan finns kvar på forumet.

Området ovanför djurgravarna har utpekats som ställe för en av massgravarna. Polisen har intresserat sig för saken och Estlands ambassad har också tagit kontakt med våra myndigheter.

Av allt att döma kommer området att undesökas ännu i år. Troligen kommer en specialgrupp från centrakriminalen att få i uppdrag att sköta undersökningarna.

Borgåbladet följer med utvecklingen och vi rapporterar så fort det finns ny information.

Nu när vi har publicerat vår artikelserie har vi kontaktats av människor som säger att de har hört rykten tidigare om gravarna.

Sune

Rollie33
21-03-06, 19:03
Hej igen!
Tack till Maija att hon inte blev sur angående bilden, det blev
en fin reklam för henne.
Det är bra att BBL följer med utvecklingen med gravarna, har
en kompis i H:fors som blev väldigt intresserad av den här
historian. Han är f.d. Borgåbo och han har inte helller hört
något av det här. Jag sparar tidningarna åt honom.
Det mest underliga med det här, är just byggandet av
sjukhuset 1966. Var byggarbetarna så dumma, att dom inte
kunde se skillnad mellan djurben och människor ben. Trodde
dom att det var apor?
Hade inte Borgå stad en övervakare som följde med bygget?
Var inte byggmästare Karls i stans tjänst vid den tiden?
Mvh
Rollie33