PDA

View Full Version : translation from finnish neededGita Wiklund
03-10-03, 20:24
Hi, Could anyone help me translate this finnish text? It´s okey to translate to Swedish. I suspect some of my anscesters are mentioned:

"Oliko Jaakko Jaakonpojalla lainkaan edellistä vaimoa? Maist. Stenius siteeraa kirjassaan s. 17 erästä kirjelmää vuodelta 1758, jossa Jaakko Jaakonpojan kaksi tytärtä miehineen, Katarina Werlander ja Martin Rönberg, sekä Maria Wörlander ja Karl Boström ilmoittavat, että heidän lankonsa Jaakko Jaakonpoika Heikkas (nuorempi) on maksanut heille heidän perintöosansa Heikkaksen verotilasta, joka on heidän kuolleen äitinsä »Arfwe och gamle Skatte Jord». Nämä sisarukset olivat siis perineet äitinsä, mutta äiti olikin Anna Saarman, eikä Jaakko Jaakonpoika vanhemman oletettu ensimmäinen puoliso"

Help would be much appreciated,

doesn´t have to be word by word but I need to know what relationships are mentioned between Maria Wörlander + Karl Boström and the rest, and what the issue is

Gita

Leo Furu
04-10-03, 23:58
Hejsan!
På svenska:
Hade Jakob Jakobsson någon tidigare hustru? Magister Stenius citerar i sin bok på sidan 17 ett dokument från år 1758, där Jakob Jakobssons två döttrar med sina män, Katarina Welander och Martin Rönnberg, samt Maria Wörlander och Karl Boström meddelar att deras svåger Jakob Jakobsson Heikkas d.y. har betalat åt dem deras arvedel av Heikkas skattehemman, som är deras döda mors "Arfwe och gamle Skatte Jord". Dessa syskon har således ärvt sin mor, men modern var Anna Saarman och icke Jakob Jakobssons d.ä förmodade första hustru.

Gita Wiklund
05-10-03, 11:29
Tusen tack Leo!

Jag har nu sannolikt med hjälp av den text som denna är ett utdrag ur , GENOS 39 (1968), kommit en bra bit längre bakåt på en släktgren. Det återstår förstås att kontrollera uppgifterna framöver.

(Maria Werlander och Karl Boström var föräldrar till min farfars farfars mor)

Gita :)