PDA

View Full Version : Kommendörkapten Hilding Enqvistsune
22-05-06, 13:28
Borgåbladet hade i lördags (den 20 maj 2006) en artikel om hur det gick till när barkskeppet "Regina" sänktes av en tysk u-båt utanför Barcelona den 22 maj 1916.

Förste styrman var Hilding Enqvist från Borgå "med rötter i Österbotten". Under resten av kriget tjänstgjorde han i Tysklands flotta. Enligt Hammarshistorikern Lea Nevanlinna träffade han under den tiden ubåtskaptenen Claes Rücker, som gav ett foto åt Enqvist på "Regina" när hon brand. Detta foto ingår i historiken om Hammars och Borgåbladet publicerade den också på lördagen.

Under andra världkriget var Enqvist kommendörkapten i kustbevakningen och hade bland annat lotsarna i Österbotten under sig.

Känner någon till Enqvist och hans äventyr i Tyskland under första världskriget?

Borgåbladets chefredaktör Jan-Erik Andelin håller på att hjälpa Borgåbon Alf Karlsson med att forska i sänkningen av "Regina" och omständigheterna i samband med det.

Sune

Erkki
24-05-06, 19:58
Tack för draghjälpen, Sune!

Hilding Enqvist flyttade från Helsingfors till Vasa år 1936. Familjen bestod av hustru Ellen f. Haartman (?) och döttrarna Else-Maj och Märta, födda 1924 resp. 1928.

Ledtrådar mottas tacksamt.

JEA