PDA

View Full Version : Göran Berglund's gedcom on-lineHasse
14-10-03, 10:41
Henrik Mangs and Göran has made GEDCOM out of Göran Berglund's material and is now on-line.

158817 People, 49124 Families, 0 Sources, 0 Notes

After Göran's generous contribution the Talko database now totals 689.835 individuals, the recent addition thanks to Göran!

Thank you fro the contribution!

---

Göran och Henrik sände Görans GEDCOM material till Talko -databasen idag. Materialet är nu inne och betyder att databasen nu innehåller 689.835 individers information fördelat på ett 30-tal olika forskares personliga samlingar.

Å de talkomedverkandes vägnar tackar jag!

Hasse