PDA

View Full Version : Åbo, medåbo, arrendator, brännvins bränningsune
14-04-07, 20:34
Jag håller på och tröskar genom mantalslängden för Pedersöre 1855. Vad är det för skillnad mellan åbo, medåbo och arrendator? Kan någon ge en förklaring.

Hände något särskilt åren 1843 och -45? Flera gårdar har anmärkningen "brännvins bränningen afsagd 1843." eller 1845.

Sune

Jaska Sarell
14-04-07, 22:32
Möjligen något att göra med 1841 laget, som begränsade brännvins bränning till vissa tider på året. Från 1866 blev hembränning olaglig.

:) Jaska

Henrik.Mangs
15-04-07, 09:23
Hej.
En åbo eller medåbo, är en person som bor på ett hemman utan att ha någon äganderätt till fast ägendom på hemmanet.
MVH
Henrik Mangs

sune
16-04-07, 14:54
Tack för upplysningarna Jaska och Henrik.

Men vad är skillnaden mellan åbo och arrendator?

Sune

Henrik.Mangs
16-04-07, 15:18
Den som är åbo eller medåbo har inget ansvar för hemmanets skötsel utan är bara boende på hemmanet och troligen dagsverkare åt husbonden. Medan en arrendator eller "landbonde" har ett ansvar för att bebruka det hemman han arrenderar och har att betala både arrendeavgift och skatt för hemmanet om inte annat överenskommits.
MVH
Henrik Mangs

sune
17-04-07, 13:34
Tack för upplysningen.

Sune