PDA

View Full Version : Daniel Lindström to Turku 1845Ingemar Ekman
15-12-07, 12:31
I am looking for Daniel Caisasson Lindström born 13 July 1824 in Hummersö Föglö . He moved to Turku 7 Nov 1845 and according to the move-in records he should be find on page 7.19.2. We have not been able to find him on that page.

Daniel’s twin brother Herman took the surname Lajberg and he was a known furniture carpenter in Föglö. Their mother Katarina ”Caisa” Carlsdotter born 1 July 1796 in Stockholm (or 1791 on some church pages) and she moved back to Stockholm around 1826, while her children became foster sons in different families.

Thank you in advance for any information about Daniel.

Best regards,
Ingemar

Ingemar Ekman
17-01-08, 23:12
Martin, a member in Suku discussion forum, found in HISKI that the postman Daniel Lindström born 13 July 1824 died 30 Aug 1885 in Björneborg (Pori)

Daniel was married 16 March 1855 in Pori to Johanna Sjöros and they got the children Anian Daniel born 18 Nov 1856 and Karl born 20 Apr 1862 according to HISKI.
Looking forward to get information about Anian Daniel and Karl.
/ Ingemar

Ingemar Ekman
23-02-08, 22:13
I have today been together with Tor-Erik Eklund to the archive in Mariehamn because Tor-Erik had ordered the microfilmed communion books of Pori (Björneborg) Extract of the records -1869, -1885 and -1900 are enclosed in the 3 files.
Grateful for any information what the different abbreviations standing for, especially "B No" , "III 734" "Asew" and "rep vark"
After 1885 we have not find any information what happened with the oldest son Anian Daniel.
Thank you for any help and suggestions,
Ingemar

karinh
24-02-08, 21:33
Hej!
Jag "Googlade" på namnet Anian Lindström och hittade något på finska på Genealogiska förbundet i Finland. Jag har ingen aning om vad det står eftersom jag inte är så bra på finska men hoppas att det kan vara till nytta. Sidan hette: Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana, och där stod det:
Lindström Anian Daniel Pori
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1875/174 (281, 223); KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 19.1.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1875.
Hälsningar karinh

Ingemar Ekman
24-02-08, 22:45
Hej Karin,
Tusen tack för denna information, min finska är dålig och jag ringde en granne som berättade att det handlade om "Landsförvisade finländare i Sibirien" Dömd i straffrätten, och han ansökte sedan om frigivningsstatus som kejsaren godkände.
Finns det någon Finlander medlem som har tips hur man går vidare med Anian Daniel Lindström. Kan även brodern ha varit landsförvisad?, de har båda liknande anmärkningar i husförslängden före 1885 och även fadern men han dog.
Tack!
Ingemar

sune
27-02-08, 11:10
Hej ingemar

Här är lite allmänt om deportationerna.

Fängelsesystemet i Finland var i svårigheter redan när Ryssland tog över. Fångarna satt "på fästning" det vill säga till exempel i Kronoborg eller Sveaborg. Det fanns inte celler, utan bara stora salar. Fängelserna var överfulla. Samtidigt ville myndigheterna undvika verkställandet av dödsstraff. Frågan behandlades redan vid Borgå lantdag 1809, men utan resultat.

År 1826 kom man till en lösning, där kejsaren mer eller mindre rutinmässigt benådade dödsdömda och straffet förvandlades till livstids straffarbete i Sibirien. Detta gällde till först bara mördare, som skulle halshuggas enligt Missgärningsbalken in 1734 års lag, som oförändrad var i kraft i Finland längre än i Sverige. Den sista fredstida lagliga avrättningen i Finland ägde rum 1826.

Livstids straffarbete innebar i praktiken arbete i de Sibirska gruvorna och fabrikerna i minst 20 år, varefter de som hade skött sig och överlevt de hårda förhållandena fick fortsätta sitt liv som fria, men de fick inte lämna Sibirien.

Fängelserna blev också överfulla på grund av lösdriverilagstiftningen, som innebar att lösdrivare dömdes till fängelse, i praktiken ofta på livstid. De som dömts för lösdriveri fick så småningon rätt att anhålla om att få flytta till Sibirien som nybyggare och många tog chansen, för att fängelsförhållandena var odrägliga. Anian Daniel Lindström hörde tydligen till denna grupp. Han beviljades rätt att emigrera år 1875. Varje kejserligt beslut har två datum. Det beror på att Ryssland använde sig av den gamla julianska kalendern, medan Finland använde sig av den gregorianska.

Sibirien var antagligen en aning bättre än sitt rykte. Visserligen sjönk temperaturen till -50 grader C på vintern och steg till +50 grader på sommaren, men jorden var bördig och lätt att bearbeta.

Johannes Granö var en präst som sändes till Sibirien 1885 för att ge själavård år de deporterade finska luteranerna. Han skrev en bok Sex år i Sibirien (Weilin & Göös, Helsingfors 1893), där han beskriver Sibirien i rätt positiva ordalag. Jag lyckades i fjol få boken på fjärrlån från det finska lagerbiblioteket via mitt lokala stadsbibliotek,

Om du är intresserad av deportationerna och kan läsa finska, så rekommenderar jag Alpo Juntunens doktorsavhandling: Suomen vankeinhoidon historiaa osa 3. Suomalaisten karkottaminen Siperiaan Autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa, Helsinki 1983, ISSN 0357-2889, ISBN 951-46-6718-3.

De uppgifter som Karinh hittade är en del av Juntunens källmaterial, som har gjorts tillgängligt på genealogia.fi. Det omfattar mer eller mindre alla som deporterades till Sibirien under den autonoma tiden.

Sune

Ingemar Ekman
27-02-08, 22:03
Hej Sune,
Tack så mycket för den intressanta informationen även om det finns mycket tragedier. Daniels tvillingbror Herman gifte sig i Föglö med en släkting till mig, och barnbarn emigrerade till bl.a USA (NY) där en ättling har besökt mig 2 gånger de senaste åren. Släktingen är nu även medlem i SFHS.
Jag kollade nu i den stora databasen och noterade att eventuellt brodern till Anian Daniel, Karl Fredrik född 20/4 1862 också blev deporterad?
http://www.genealogia.fi/emi/siperia/siperiat.htm
och fann 3 Karl Fredrik Lindström:
Lindström Karl Fredrik Helsinki (vl)
Tuomittu varkauksista elink. Viaporiin; VSV 1848/188 (361); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 17/29.5.1848.
Lindström Karl Fredrik Rautalampi
Sen. oik.os. Da 17/1826; Mustalainen; Tuomittu mustalainen Karl Palmin taposta 25.7.1823 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; VSV 1826/227; KKK 127/1825; Lähetetty Pietariin 22.7./3.8.26.
Lindström Karl Fredrik Turku
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. 4-kert. vark. elink. Viaporiin, Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II, 52; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 31.10.63-.
-
För den senaste Karl Fredrik finns år 1862 men är det födelsedatum ?

Med vänliga hälsningar,
Ingemar

sune
28-02-08, 22:34
I detta fall är 1862 inte födelseåret, utan året för senatens justitiedepartements beslutsdiarium.

Texten bör tolkas på följande sätt:

"Senatens justitiedepartement 1862 beslutsdiarium 70; dömd för fjärde gångens stöld till livstid i Sveaborg. Emigrant till Sibirien.: 1864 diariet för ansökningar sida 252. Jenisei 63 II, 52; i Sjusjensk kommun i Minusinskregionen 31.10 1863-."

Det blev inte helt klart för mig heller. Varför hänvisar texten till ett diarium för ansökningar år 1864 om Karl Fredrik fanns i Sibirien redan 1863? Jag förstår inte heller var sifforna efter Jenisej betyder.

Men de justitiedepartementshandlingar som texten hänvisar till, torde finnas i original hos riksarkivet och de torde vara skrivna på svenska.

Sune

Ingemar Ekman
03-03-08, 18:56
Hej Sune,
Tack för ditt svar Det betyder att det ej gäller den Karl Fredrik Lindström vi är intresserade av. Jag undrar vad den senaste anmärkningen i hfl -1900 för Karl Fredrik betyder: "III 734" "Asew" and "rep vark 4/2 92"
MVH
Ingemar

sune
03-03-08, 22:06
Hej Ingemar

Jag kan bara gissa. "vark" kan vara förkortning för varkaus, d.v.s stöld, och "III 734" verkar var någon sorts diarie- eller arkivnummer. "4/2 92" kan vara datum 4 februari 1892. Men det här är bara gissningar.

Sune

Ingemar Ekman
27-03-08, 19:09
Tack Sune,
En viss förklaring finns 6 Maj 1885 i Björneborgstidningen där Karl Fredrik Lindström är nämnd:
http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversationId=3&action=entryPage&id=133689&pageFrame_currPage=4
MVH
Ingemar