PDA

View Full Version : Stålhandske / SlukTen
10-03-08, 10:37
Söker anorna till ståthållarna på Kastelholm, Joen och Harald Stålhandske. Båda var tillsatta av Klas Fleming 1597 - även om Harald i praktiken hade befallningen på slottet långt tidigare. I boken "Kastelholms slott och dess borgherrar" av Reinh. Hausen, nämns inget om deras ursprung. Det enda som nämns är att Harald varit anförare för de s.k. svarta hingstarne under sjuåriga kriget, och sedemera fått ngn slags befattning på Åland och där gifte sig med Anna Henriksdotter (Lapp). Joen hade varit ryttmästare dels i Livland, dels i Finland.

Min egen hypotes är att de faktiskt härstammar från en åländsk släkt, nämligen Sluk! Detta trots att det i den mycket välskrivna boken "Grelsby kungsgård" av Valdemar Nyman - som mycket ingående skriver om bl.a Slukarna - inte nämns ett ord om någon Stålhandske...

I Wrangel & Bergströms "Svenska adelns ättartavlor", däremot, sägs följande om adliga ätten Stålhandske (98):
" Ätten lär härstamma från en Jöns Sluk,
som uppgifves ha levat 1445 och varit af en gammal finsk adlig släkt. Hans
sonsons son, ståthållaren på Viborg slott Joen Töresson (Tyrilsson), fick
förnyelse på sitt adelskap 1574 och kallade sig Stålhandske; dennes son,
Hans, introducerades 1625.".. .."

Om Wrangel Bergström har rätt, så var Harald Tyrilsson inte bara gift med en Sluk-ättling, utan tillhörde själv släkten!

Läste just i boken Kastelholms slott av Piotr Palamarz utgiven på Åland 2003, att "Av räkenskaperna framgår att Åland med Kastelholm förvaltades av lokala styresmän, bröderna Harald och Joen Tyrilsson, som efter att de 1578 adlades av Kung Johan III tog namnet Stålhandske." Lokala bör väl innebära att de kom från Åland?

Finns det ngn som vet mer än detta?!

Kaarina
10-06-08, 10:38
Söker anorna till ståthållarna på Kastelholm, Joen och Harald Stålhandske. Båda var tillsatta av Klas Fleming 1597 - även om Harald i praktiken hade befallningen på slottet långt tidigare. I boken "Kastelholms slott och dess borgherrar" av Reinh. Hausen, nämns inget om deras ursprung. Det enda som nämns är att Harald varit anförare för de s.k. svarta hingstarne under sjuåriga kriget, och sedemera fått ngn slags befattning på Åland och där gifte sig med Anna Henriksdotter (Lapp). Joen hade varit ryttmästare dels i Livland, dels i Finland.

Min egen hypotes är att de faktiskt härstammar från en åländsk släkt, nämligen Sluk! Detta trots att det i den mycket välskrivna boken "Grelsby kungsgård" av Valdemar Nyman - som mycket ingående skriver om bl.a Slukarna - inte nämns ett ord om någon Stålhandske...

I Wrangel & Bergströms "Svenska adelns ättartavlor", däremot, sägs följande om adliga ätten Stålhandske (98):
" Ätten lär härstamma från en Jöns Sluk,
som uppgifves ha levat 1445 och varit af en gammal finsk adlig släkt. Hans
sonsons son, ståthållaren på Viborg slott Joen Töresson (Tyrilsson), fick
förnyelse på sitt adelskap 1574 och kallade sig Stålhandske; dennes son,
Hans, introducerades 1625.".. .."

Om Wrangel Bergström har rätt, så var Harald Tyrilsson inte bara gift med en Sluk-ättling, utan tillhörde själv släkten!

Läste just i boken Kastelholms slott av Piotr Palamarz utgiven på Åland 2003, att "Av räkenskaperna framgår att Åland med Kastelholm förvaltades av lokala styresmän, bröderna Harald och Joen Tyrilsson, som efter att de 1578 adlades av Kung Johan III tog namnet Stålhandske." Lokala bör väl innebära att de kom från Åland?

Finns det ngn som vet mer än detta?!

Hej, har du kollat den här sidan

http://koti.welho.com/mgardber/sluk/sluk.htm

Kaarina

Kaarina
10-06-08, 16:20
Hej, har du kollat den här sidan

http://koti.welho.com/mgardber/sluk/sluk.htm

Kaarina

Eller ett diskussionsforum
(kanske är det din inlägg?)

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/135448.html?1205533330

den 14.3.2008

Kaarina

Ten
11-06-08, 11:24
Kaarina,
Tack för länkarna!
Jo, jag har kollat "Sluk"-länken redan. Den belyser problemet, men ger inget svar på frågan:

"Tyril Nilsson Sluk #4960. På riddarhusgenealogien uppgives att Tyril Nilsson Sluk, av en åländsk frälsesläkt, skulle ha varit far till Joen Tyrilsson till Sjölaks i Kimito socken, och Harald Tyrilsson till Germundö i Saltviks socken på Åland, som blev adlade med namnet Stålhandske, den förre 1574, och den senare 1578, båda med samma vapen, en delad sköld, i det övre fältet två stridshandskar, i det nedre en liggande stridshammare. Fru J. Ramsay har dock i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden uppvisat, att intet annat samband finnes mellan ätterna Sluk och Stålhandske än att Harald Tyrilssons (#3806) svärmoder Anna Nilsdotter (#2913) var syster till nämnde Tyril Nilsson Sluk (#4960), samt anser för sannolikt, att stamfadern Tyril varit en svensk frälseman, som själv eller genom sitt gifte tillhört samma släkt som den år 1565 adlade svenska ätten Stålhandske (i Västergötland)."

Tyvärr är väl källorna - såväl riddarhusgenealogin som J Ramsay - mycket osäkra ...

Länk två, var mycket riktigt mitt eget inlägg.

Mvh
Leif