PDA

View Full Version : Skattkistan - by Torbjörn NikusHasse
16-06-08, 11:15
If you don't already know, our Finlander member Torbjörn Nikus has published a book presenting the emigrant communication between Vörå and America. I don't know how you can obtain the book, but if Torbjörn at some point visits the forum he can speak for himself. Btw - much of the material seems to be translated into English.

Foreword

My maternal grandmother Anna Emilia Israels was born on the Präst farm in Kaitsor, Vörå, as the fifth child in a family of seven children. Her father Simon Erik Präst was very much in demand as a scribe for the village residents. Of Simon Erik’s seven children five emigrated. The two sons are buried in CA and WA, the three daughters all returned to the Old Country. They all got married in Bingham Canyon, UT where my mother was born in 1920.

When the emigration to America was at its height around the turn of the century 1800-1900, Simon Erik had his hands full writing letters and answering letters, along with conducting the emigrants’ business arrangements. The parents of the emigrants were not literate, you see. One trip by horse to the bank in Vasa required at least a day to complete. For the most part, the emigrants sent home any money they could manage without, in order that it could be lent out.

When my grandmother died in 1983, I inherited a little trunk filled with old letters and documents. I was carried away by the thrilling adventures of those youngsters from Kaitsor in America, and wanted to document them for posterity. That required a good bit of research in the church records in order to figure out who the letter writers were, since most of them took a new name in their new country. Even more detective work was demanded in order to work out who the people were who were referred to in the letters. There are no names like “Skallback” or Nörrstu” in the church records. This is what a letter might have said: “…who is called Johan Knuters or more accurately Kull Erik’s Juss or Joey”. I haven’t succeded in finding the correct owners of several of the names. Perhaps my esteemed reader can give me clues to the correct names of the emigrants in question.

At the end of the book I have appended two family trees in an attempt to make it easier to understand who is who. One of them is about the Dahl family of emigrants, and the second one starts from the grandparents of the eldest correspondents, the brothers Erik & Johan Präst (Erikson).

•••••••••••••••••••••••••••••••


Förord

Min mormor Anna Emilia Israels föddes på Präst hemman i Kaitsor, Vörå som femte barnet i en syskonskara på sju. Fadern Simon Erik Präst var en ofta anlitad skrivare i byn. När emigrationen till Amerika var som störst omkring sekelskiftet 1800-1900, hade Simon Erik fullt upp med att skriva och besvara brev samt att sköta om emigranternas penningbestyr. Emigranternas föräldrar var nämligen inte skrivkunniga. En stadsresa med häst till banken i Vasa tog för Simon Erik minst en dag i anspråk. Alla pengar emigranterna kunde undvara sände de för det mesta hem för att lånas ut.

Av Simon Eriks sju barn emigrerade fem. De två sönerna är begravda i USA, medan de tre döttrarna återvände till Vörå. De hade alla gift sig i Bingham Canyon, UT, där min mor föddes 1920.

När min mormor dog år 1983, fick jag ärva ett litet skåp fullt med gamla brev och dokument. Jag rycktes med av Kaitsorungdomarnas spännande äventyr i Amerika och ville dokumentera dem för eftervärlden. Det har krävt en hel del forskning i kyrkböckerna för att komma underfund med vem brevskrivarna var, eftersom de flesta tog ett nytt namn i det nya landet. Ännu mera detektivarbete krävde det att lista ut vilka personerna var, som omnämndes i breven. Det finns inga namn som Skallback eller Nörrstu i kyrkböckerna. Så här kunde det stå skrivet i ett brev: ”..som heter Johan Knuters eller hans rätta namn är koll erikos joss”. Några av namnen har jag inte lyckats hitta rätta ägaren till. Kanske den ärade läsaren kan ge mig tips om ifrågavarande emigrants riktiga namn.

I slutet av boken har jag bifogat två släktutredningar för att försöka göra det lättare att förstå vem som är vem. Den ena handlar om emigrantfamiljen Dahl, den andra utredningen utgår från de äldsta brevskrivarnas Erik och Johan Prästs farföräldrar.

nikus
19-06-08, 16:16
Thanks Hasse!
If someone is interested, send me an email,
t.nikus[at]gmail.com
I have a couple of books left.
Glad Midsommar everybody:D
Torbjörn