PDA

View Full Version : tidningar uppdateradeGita Wiklund
13-12-03, 01:10
Hej alla,

Har ni sett att de har scannat in mer av Huvudstadsbladet, Folkvännen m fl tidningar på

http://digi.lib.helsinki.fi/digi/aurora/browser.jsp?lang=se

Tyvärr fungerar inte sökning så bra f.n. men bläddra kan man ju.

Födelse, vigslar och dödsfall m m kan man ju hitta här med lite tålamod. Det är också intressant att läsa tidningarna även om man inte hittar något specifikt släktrelaterat.

Gita