PDA

View Full Version : Byskata i Terjärv, Pedersöre Forsby Bur mmMariab
03-07-09, 10:32
Hej
Jag är helt ny i sammanhanget.

Jag söker släkten Byskata bland annat. Min farmors far, William Andersson Byskata, född 12/9 1877 i Terjärv och min farmors fars mor Maria Andersotter Byskata, född 1/3 1851 i Terjärv.
Och min farmors mors far Gustaf Johansson Sandvik, född 5/1 1846 i Larsmo.

Söker också, på min farfars (han hette August Johannes Backman född 17/11 1906 i Pedersöre) sida - Förfäder till Anders Andersson född 29/2 1766 i Forsby, Bur, Pedersöre, hans fru Lisa Andersdotter f 1764 vet ej exakt datum eller plats.
Lisa Andersdotters far Anders Andersson född 1739 i Överpurmo Pettil.
Anders Anderssons föräldrar Anders född 1686 och Beata född 1692.

Kanske kommer de från Sverige - det verkar som om spåren i Österbotten slutar 1686.
I min fars familj har det gått en gammal familjehistoria att de på 1600-talet kom till Jakobstadstrakten från Grangärdetrakten i Dalarna i Sverige. Det måste ju finnas en mängd avlägsna släktingar till mig i Jakobstad-Larsmo-Terjärvområdet.


Maria Backman
bosatt i Stockholm

BoSundqvist
03-07-09, 21:47
Gustaf Johansson Sandvik, född 5/1 1846 i Larsmo
I HisKi finns (kanske samma?):
Larsmo - döpta
Född - Döpt - Gård - Far - Mor - Mors ålder - Barn
5.1.1846 - 6.1.1846 - Slussnäs - Bd. Johan Henriksson - Anna Magd. Hansdotter - 34 - Gustaf


Anders Andersson född 1739 i Överpurmo Pettil.
Anders Anderssons föräldrar Anders född 1686 och Beata född 1692.

I Pedersöre kommunionbok åren 1713-1727 finns bl.a.:
Öfwer Purmo (by)
Hwijt - Petel (hemman)
Johan Henrichsson (åren 1713, 1722-1726)
hust Margeta Pehsdotter (1713, 1722-1727)
S Anders Johansson (1714, 1722-1727)
h Beata Mattzdotter (1714, 1722-1727)

Under stora ofreden 1715-1721 finns inga uppgifter

I Pedersöre kommunionbok åren 1693-1700 finns bl.a.:
Öfr Purmå (by)
Hvit (hemman)
Hindrich Hansson död (åren 1693-1697)
hust död (1693-1697)
Son Johan Hind (1693-1700)
hust Marg (1693-1700)

I HisKi finns:
Pedersöre - döpta

Född - Döpt - By - Gård - Far - Mor - Barn
14.5.1726 - 15.5.1726 - Öfr. Pormå --- Anders Johansson - Beata Mattzdr. - Erich
2..1727 - 3..1727 - Öfr. Pormå - Petel - Anders Johanss. - Beata Matzdr. - Jonas
17.6.1732 - 18.6.1732 - Yter Pormo --- Anders Johansson - Biata - Lisa
18.7.1733 - 20.7.1733 - Öfw. Pormo --- Anders Johansson - Biatta - Anna
14.9.1734 - 14.9.1734 - Öfwer Pormo --- Anders Johansson - Beata - Hans
8.3.1736 - 1736 - Öfvr.Purmå --- Anders Johansson - Beata - Anders
7.8.1737 - 7.8.1737 - Öfvr.Purmå - Piril - Anders Johansson - Beata - Hans
26.11.1738 - 1738 - Öfv.Purmå - Härmälä - Anders Johanss. - Beata Matzdr. - Anna
29.12.1739 - 30.12.1739 - Öfvr.Purmå - Hvjt - Anders Johanss. - Beata Matzdr. - Margeta

June Pelo
03-07-09, 21:47
I can give you some information: Gustaf Johanssonn Sandvik was born 5 Jan 1846 in Larsmo to Johan Henriksson Slussnäs, married 8 Nov 1829 to Anna Magdalena Hansdotter Emtö. I think this line can be followed by in HisKi.

William Andersson Byskata, b. 12 Sep 1877 in Terjärv was the son of Anders Andersson Vesisenaho, b. 7 Dec 1843, in Vetil, married 18 Nov 1872 to Maria Andersdotter Byskata, b. 1 Mar 1851, Terjärv. They had 14 children. The family moved to Kronoby 1898; and to Jakobstad 1904.

Anders Andersson Vesisenaho was the son of Anders Johansson Huntus, 1815-1894 and Brita Lena Gabrielsdotter Kangas-Vesisenaho, 1815-1893.

I think all these lines can be traced back through Kaustby and Vetil on HisKi.

BoSundqvist
03-07-09, 22:03
Lisa Andersdotter f 1764 vet ej exakt datum eller plats

I HisKi finns:
Pedersöre - döpta
Född - Döpt - By - Gård - Far - Mor - Barn
11.4.1764 -14.4.1764 - Öf.Purmo - Petil - Andr. Andr: - Maria Johan: - Elisabeth (=Lisa)

BoSundqvist
04-07-09, 10:16
I min fars familj har det gått en gammal familjehistoria att de på 1600-talet kom till Jakobstadstrakten från Grangärdetrakten i Dalarna i Sverige. Det måste ju finnas en mängd avlägsna släktingar till mig i Jakobstad-Larsmo-Terjärvområdet.

Här kan kanske en DNA-test hjälpa till. Själv har jag hittat många intressanta länkar. Förutom i trakten när till, också bl.a. till en ort i Sverige. Bäst är att testa med FamilyTreeDNA. Billigast blir det om du beställer en test via web-sajt http://fidna.info/ (Finland DNA-projektet). Om du vill testa din fars manslinje, så bör du testa din far, bror, farbror, farbrors son eller någon annan som är i direkt manslinje till din far.
Det finns personer från Jakobastad, Larsmo och Terjärv som har testat DNA. Se t.ex. FIDNA.info

Jag rekomendera alla som släktforskar att testa DNA.