PDA

View Full Version : finlandsvenska historiska föreningen rostersyrene
12-11-09, 22:00
Vi håller på att rätta Medlemslistan över föreningen. Om Ni vill att din familjforsknings grupp kommer in i listan var god och skick mig ett epost direkt: forsmandon*msn.com så fort som möjligt.

SFHS medlemmar som söker sina rötter i Finland blir tacksamma över att komma i kontakt med en grupp från socken där familjen härstammades.
Tack
Syrene Forsman