PDA

View Full Version : Until 30th of June Summer Sale: Y-DNA 67 $199 (norm. $239)



kivinen1
25-06-10, 02:13
http://fidna.info/wp/blog/?lang=en

30.6.asti ale-tarjous Y-DNA 67 199 $ (norm.239$)
Viimevuotiseen tapaan kesäkuussa alehintoja. Alennuksista suosittelemme Y-DNA 67 markkerin uuden näyte-kit-pakkauksen ostamista. Näyte on otettava miehen posken sisäpinnalta. Entinen hinta 239 $, nyt 30.6. asti 199 $.

Varsinainen suositus ja kannattavin kertahankinta on kuitenkin miehen antamalle näytteelle Super DNA tai Comprehensive Genome. Naisen antamalle näytteelle Full Sequence tai Full Sequence + Family Finder

Maksu heti luottokortilla tai pankkipalveluna kesäkuussa.


Until 30th of June Summer Sale: Y-DNA 67 199 $ (norm. 239¤)

Like last summer some prices have been lowered for new kits. Open the price list.

For male samples we recommend 67 markers (direct father line) or Super DNA (direct mother line + direct father line), or Complete Genome (Family Finder + direct mother line + direct father line)

For female samples we recommend Complete Genome (Family Finder + direct mother line) or Full Sequence (direct mother line).

If you want to begin with a lower level DNA comparison, it is possible to upgrade the analysis later from the same sample. In that way the total price is, however, higher.


T.o.m 30.6.2010 sommarrabattprisen Y-DNA 67 199 $ (norm.2339$)

Liksom senaste sommar några rabattprisen i juni för nya kit-beställningar. Se prisena i beställningsblankett

För män rekommmenderar vi Y-DNA 67 (rak faderlinje) eller Super DNA (rak moderlinje + rak faderlinje) eller Comprehensive Genome (Family Finder + rak moderlinje + rak faderlinje).

För kvinnor rekommenderar vi Comprehensive Genome (Family Finder + rak moderlinje) eller Full Sequence (rak moderlinje)

Det är möjligt att vidarebeställa högre nivå ur detsamma DNA provet, men totalpriset skall bli högre på det sätt.