PDA

View Full Version : Katolskt och ortodoxt i HelsingforsGunnel
10-01-04, 10:40
Hur kan det vara så svårt att få fram uppgifter om sin fars morföräldrar??
Jag har datum för deras vigsel, men ingen ort. Katolska församlingarna i Helsingfors (St.Henrik och St.Maria) vägrar ge ut några uppgifter. Situationen blir inte lättare då farmors mor antagligen hörde till den tyska församlingen i Helsingfors. Fanns det månntro några vissa regler som efterföljdes i slutet på 1800-talet då personer från olika trossamfund vigdes? Följde man mannens eller hustruns församling?
Det är inte heller lättare med de ortodoxa. Jag har visserligen fått ta del i deras arkiv på Elisabetsgatan, men de är mycket knapphändiga och "råddiga" i största allmänhet. Det verkar vara lättare att spåre en avlägsen "inhemsk" släkting från 1700-talet än ens egna farföräldrar i Helsingfors!!

Måttet börjar vara rågat!

Har hittills fått de bästa uppgifterna ur polisens adressregister på stadsarkivet!!

Gunnel

Gita Wiklund
10-01-04, 14:30
Hej Gunnel,

Några frågor. Varifrån har du datumet för vigseln? Har du letat efter en vigselannons i tidningarna? De kan ju ha satt in en sådan och där angivit var de gifte sig. Jag hittade nyligen en sådan annons där det framgick att paret gifte sig i Stockholm.

Jag har också två fall i min släkt där den ena är ev. luthersk trosbek. tillhörig Helsingfors ev. lutherska svensk-finska församling, och den andra bekänn. till grek. katolsk respektive romersk.katolsk. I båda fallen har jag fått information om vigseln via Helsingfors ev. lutherska församling. I det ena fallet är mannen ev.luthersk trosb. I det andra fallet kvinnan.

Vilka uppgifter kan man få ur polisens adressregister utöver adresser? Om du skulle besöka stadsarkivet nån gång framöver, skulle du kunna kolla upp en adressuppgift åt mig då utan för mycket besvär?

Gita

Gunnel
10-01-04, 15:56
Hej och tack Gita!

Jo, du må tro att jag bläddrat i gamla tidningar på nätet. Paret gifte sig 1872, och Hufvudstadsbladet har inte mycket att komma med från den tiden. Först från omkring 1885 verkar det bli mera allmänt med vigsel och dödsannonser, och då endast s.k. bättre folk. Vid samma tidpunkt börjar Hufvudstadsbladet också publicera en gång i veckan uppgifter om döda, förelysta och vigda, men endast inom den ev.lutherska församlingen!
Chansen är stor att de vigde sig i Viborg, men alla Viborgska tidningar på nätet börjar först ca 1880.
Det hela skulle vara mycket lättare om ens den ena parten skulle ha varit lutheran.

De s.k. poliskorten varierar mycket ang. personuppgifter. Inget att helt förlita sig på, men adresserna brukar vara korrekta, ävenså uppgifter när och var ifrågavarande person anhållit om pass.

Följande framgår i alla fall:

För- och tillnamn
Stånd eller yrke
Födelseort och datum
Gift eller ogift
Makes/makas namn, ålder och yrke
Namn på eventuella minderåriga barn samt deras födelsedatum

Sedan följer bostadsadresser, eventuella flyttningar utomlands osv.

Jag kan inte lova exakt när jag besöker arkivet igen, men det är klart att jag hjälper dig. Skriv bara vad du vill ha kollat.

Gunnel

Gita Wiklund
10-01-04, 16:27
Hej Gunnel,

Det är ju tråkigt att det ska vara så besvärligt att komma åt uppgifter från främmande församlingar. Kan du kanske höra med riksarkivet om de känner till det här problemet, och om de kan ge dig något råd om hur du ska få tag på de här uppgifterna. (Det kostar ju inget att fråga)

Jag förväntar mig ingenting. Men om du skulle ha ärende till stadsarkivet nångång och det inte är för besvärligt, så vore jag jätteglad om du kunde hjälpa mig. Det gäller följande:

litteratör (redakt/ reporter/ journalist) Paul* Richard Tanninen f. 1852-02-07 i Helsingfors. Vigd 1887-06-28 (i Stockholm) med Anna* Lovisa f. Lindberg -född 1862-01-28 i Sverige och inflyttad till Finland 1887-07-01.

Jag är intresserad av vilken/vilka bostadsadress/-er Paul Tanninen hade åren 1884 - 1888. (åtminstone 1887-88)Han dog 1888-02-23 i Helsingfors.
Och om det finns uppgift om födelseort för hustrun och ev.annan intressant anteckning om henne, eller Paul.

Lycka till med dina egna efterforskningar,
Gita