PDA

View Full Version : Kulturhistoria förr och nuIngemar Ekman
18-01-04, 21:22
Hej ALLA FINLANDER,

Under 2003 har det kommit ut många ny böcker som är guld värda för oss släktforskare, hembygdsforskare och personforskare med anknytning till Åland. Jag hade följande böcker med mig hem från Mariehamn förra veckan och intresserade borde kunna låna dessa böcker på närmaste bibliotek.

RÖDHAMNS VÄRLD, Historien om livet vid Ålands stora farled, av Jan Andersson, 400 sidor med många fotografier av natur, personer och fornlämningar.

ÅNGBÅTARNA MELLAN ÅBO OCH ÅLAND, En fartygskatalog över skärgårdsångarna och deras trafik 1875 –1965 av Ove Iko, 123 sidor.

EN FÖGLÖEMIGRANTS MEMOARER av Hjördis M. Sundblom, 120 sidor, Senaste numret av SFHS magasinet QUARTERLY som kom i veckan har en engelsk översättning av intervjun som Tidningen Åland gjorde med Hjördis i höstas i samband med att boken gavs ut.

FAMILJER OCH GÅRDAR i SUND, av Håkan Skogsjö, 1480 sidor i två delar, Närmare 3000 familjer med ca 15000 personer redovisas från 1600-talet till idag, många med intressanta biografiska uppgifter.

SJÖHISTORISK ÅRSSKRIFT FÖR ÅLAND, 2002-2003:15, 191 sidor, 21 kapitel, Några kapitel i boken: Wargata- En bemärkt Ålandsby av Ole Andersson, Briggen Toivos förlisning 1894 av Sven-Olof Lindfors, ”Kapa riggen” av Göte Sundberg, Leander Sjölund- Ålands första sjökapten av Bertil Lindqvist, Plus-katastrofen- Ett tragiskt sjuttioårsminne av Justus Harberg. Varje kapitel har en summering på engelska.

AMERICAN PLUS– ETNISK IDENTITET HOS FINLANDSSVENSKA ÄTTLINGAR I NORDAMERIKA av Susanne Österlund- Pötzsch, 251 sidor. Se http://www.abo.fi/meddelanden/forskning/2003_17_american_plus.sht
Bifogar ett foto av böckerna som pdf-fil.
MVH,
Ingemar