PDA

View Full Version : Runeberg's birthday and RunebergstårtorJune Pelo
04-02-04, 21:09
On Feb. 5 Finland celebrates the 200th birthday of Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), national poet who wrote Finland's national anthem Vårt Land. It's also the day when everyone in Finland eats Runeberg Cakes. A few years ago I posted the recipe on the Net and will include it here. I also have an English translation of Vårt Land if anyone wants it.

June

Gita Wiklund
04-02-04, 21:54
Thanks for reminding me of my uncles birthday! He is born the same day, and was named Johan Ludvig Rune (guess why!)

Gita :)

Jaska Sarell
05-02-04, 01:37
Quotation from the beginning of an article in Folkvännen (16 May 1877) after J L Runeberg's death.

Den store skalds lif, som söndagen den 6 maj slocknade i Borgå, tändes i den lilla staden på Bottenhafwets österbottniska strand Jakobstad, där han föddes i detta århundrades morgon den 5 februari år 1804. Hans i Swerige år 1772 födde fader war sjökaptenen Lorens Ulrik Runeberg, som i äktenskapet med skaldens moder Anna Maria Malm hade sex barn, Johan Ludwig, Ulrika Karolina, Viktor, Emeli, Nestor och Maria Matilda. Af dem war skalden den först födde och tillika sin moders ögonsten. Sina första somrar tillbragte den lille Johan Ludwig i en enkel stuga ute wid Bottenhafwet, dit hans anhöriga till den warmare årstiden flyttade. Redan här gjorde hafwets och naturens skönhet mägtiga intryck på hans barnasinne.