PDA

View Full Version : Langels (eller Martens?), Lisa Carlsdotter f 1787-01-14 NämpnäsWestside
01-01-14, 20:01
Kan någon hjälpa mig att reda ut detta?

Enl. J Åbondes "Hemman och bönder i Yttermarks by under fyrahundra år" s 106, så är Uljens, Erik Eriksson f 1782-11-04, 1:a hustru "Lisa Carlsdotter Langels f 1787 i Nämpnäs", hans 2:a hustru är "änkan på Lärka L...

More/Mer/Enemmän... (http://www.malax.org/westside/forum/index.php?topic=1653.0)
---
This message is an abbreviation of the actual message. Please visit the link to see the whole message. To be able to post an answer you need to be a member of the target forum and logged in.

Meddelandet är en förkortad version av ursprungsmeddelandet. Vänligen besök länken för att läsa hela meddelandet.