PDA

View Full Version : Dräng och Inhyses frågorWestside
26-01-14, 12:53
Dräng:
Jag undrar vid vilken ålder på ett ungefär man var tvungen (antar jag) att börja försörja sig istället för att vara i hemmet.
Undrar om tiden 1650-1750 åren

Inhyses:
När eller vilka blev inhysta hos någon bonde?
Kunde barn på 6 år ...

More/Mer/Enemmän... (http://www.malax.org/westside/forum/index.php?topic=1667.0)
---
This message is an abbreviation of the actual message. Please visit the link to see the whole message. To be able to post an answer you need to be a member of the target forum and logged in.

Meddelandet är en förkortad version av ursprungsmeddelandet. Vänligen besök länken för att läsa hela meddelandet.