SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Österbottningen

From SFHS

Jump to: navigation, search

Wikipedia writes:

Österbottningen (ÖB) var en svenskspråkig dagstidning som gavs ut mellan 1883 och 2008 i norra delen av regionen Svenska Österbotten i Finland. Den 4 januari 1883 utkom första numret av tidningen under namnet Norra Posten. 1898 fick tidningen namnet Österbottningen och den 22 maj 2008 utkom det sista numret som självständig tidning. Tidningen var en lokaltidning för främst Karleby- och Nykarlebyregionen. Under de två sista åren utkom tidningen sju dagar i veckan. Dessförinnan kom tidningen ut, under ett otal år, som en sexdagarstidning.

Den 19 mars 2008 meddelades att tidningen skulle fusioneras med Jakobstads Tidning. Den 23 maj 2008 sammanslogs tidningarna och den nya tidningen fick namnet Österbottens Tidning.


The article content is based upon information found in Wikipedia.


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus