SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Adel

From SFHS

Jump to: navigation, search
Svedish: adel
English: nobility
Finnish: aateli

adel, samhällsklass som tilldelats vissa ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk eller social natur. Sedan 1854 utges en kalender över de adliga ätter som är introducerade på riddarhuset, se Sveriges ridderskap och adels kalender. Fullständiga genealogier över alla introducerade adelsätter är publicerade av Gustaf Elgenstierna i "Den introducerade svenska adelns ättartavlor"


Many of the words in the dictionary still lacks english explanatory text. If you want to assist in entering the explanations, please contact


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus