SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Adlercreutzska regementet (Genos:16)

From SFHS

Jump to: navigation, search

Jump out from the frame


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Template:GSF Genos 16


Testing with Genos articles and what they would look like in a wiki before being transferred to be wiki -internal.


Tiedonantoja - Meddelanden


Adlercreutzska regementet

Hans Hirn

I GSÅ XXVIII ingår ett bidrag, Tietoja värvätyistä rykmenteistä 1721-1809, av kanslirådet Osmo Durchman. I den värdefulla uppsatsen finnas historiska notiser om ifrågavarande regementen varjämte deras växlande namn och deras chefer uppräknas. Ett litet fel, som insmugit sig, fordrar emellertid rättelse. På tal om »Kongl. Adlercreutzska lätta infanteriregementet» säges (s. 14), att det var garnisonerat på Sveaborg och i Helsingfors (»sijaitsi Viaporissa ja Helsingissä»), vilket återgår till G. Rein, Karl Johan Adlercreutz I (SSLS CLXXXIII), Helsingfors 1925, s. 93, där förf. framhåller, att »dess huvudstationer voro Sveaborg och Helsingfors». I själva verket voro i fredstid blott ett par tiotal man av regementet förlagda på Sveaborg (Aarne Huuskonen, Kuninkaallinen Savon jääkärirykmentti vuosina 1770-1810 I, (Yleisesikunnan Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja II, 1), Helsinki 1927, s. 84). Manskapet var för övrigt spritt över hela södra Finland, där soldaterna hade att försörja sig som torpare, hantverkare eller drängar. De samlades endast till de kortvariga årliga övningarna och vid mobilisering. De tre första bataljonernas övnings- och samlingsplats var Parola och den fjärde bataljonens vartannat år Heinola och vartannat Parola (Hans Hirn, Gustaf Fredric Stjernvall 1767-1815, SSLS CCXXII, Helsingfors 1931, ss. 181-182). Först inför det hotande krigsutbrottet förlades Adlercreutzska regementet efter att hava samlats på de vanliga platserna i februari 1808 i Helsingfors och på Sveaborg (Hirn, a.a., s. 189).

Adlercreutzska regementet räknade vid sin uppsättning 2000 man, men redan 1805 överfördes 200 man till Nylands jägarbataljon.

Då manskapet, såsom det nyss nämndes, i fredstid icke gjorde garnisonstjänst, så torde några kyrkoböcker för regementet aldrig hava existerat.


Genos 16(1945), s. 23-24

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1945 års register | Årgångsregister-->

Personal tools
blog comments powered by Disqus