SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Anita Nordström, 1995

From SFHS

Jump to: navigation, search

Genos 66(1995), s. 183 (Om Anders Forbus familj)

Tiedonantoja - Meddelanden


Om Anders Forbus familj

Anita Nordström

Bland rättelser och tillägg till Sursillin suku uppger Leo Nyholm på s. 76 i Genos 1995, att lantmätaren Anders Forbus (SS nr 6673) första hustru Maria Fernell dog i Vihanti 18.9.1766. Dödsåret är oriktigt (kanske ett tryckfel?). Historieböckerna för Vihanti visar, att hon 8.9.1768 fick en dödfödd son och att hon dog tio dagar senare, 18.9.1768. I båda notiserna kallas hon Maria Ferlin, men hennes ursprungliga släktnamn är Fernell. Hon föddes i Helsingfors 25.12.1731 som dotter till landssekreteraren i Nylands och Tavastehus län Anders Fernell och Margareta Laurentz. Anders Forbus och Maria Fernell hade fyra barn före den dödfödde son, som vållade moderns död.

I Genos 1979, s. 25, meddelade Nyholm, att Anders Forbus gifte om sig i Lillkyro 4.7.1769 med Maria Stenborg (som oriktigt kallas Stenberg i SS och i Österbottniska nationens matrikel). Hon var född i Raumo landsförsamling 7.2.1748 samt dotter till bonden Mårten Mårtensson på Hakuni hemman i Voiluoto by och hans första hustru Lisa Mattsdotter. Efter att modern hade dött 1750 flyttade Maria och hennes bror Johan (f. i Raumo 5.4.1746, död i Lillkyro 4.2.1761) till kyrkoherden Henrik Wallenborg i Lillkyro, som uppenbart var deras morbror. Släktskapen med honom är tydligen orsaken till att Anders Forbus i sin självbiografi (Ekstrand, Samlingar i landtmäteri III, Stockholm 1902, s. 180) uppger att Maria Stenborg var "af prästerlig härkomst från Åbo stift".

I sitt andra äktenskap fick Anders Forbus sex barn till. Hela hans stora barnskara saknas i Sursillin suku. Familjen bodde slutligen i Marala by i Jockas och Anders Forbus dog där 2.1.1786. Hans änka stannade i Marala tills också hon avled där 18.11.1805.

Jag tackar Georg Luther för uppgifterna om Maria Stenborgs härkomst.


Genos 66(1995), s. 183

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Personal tools
blog comments powered by Disqus