SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Bjon, Johan

From SFHS

Jump to: navigation, search

1. Hästbacka (83) 2. Stormåns (64) 3. Merijärvi (62) 4. Kortjärvi (57) 5. Hästö (56) 6. Holgers (49) 7. Pettil (46) 8. Myrskog (45) 9. Lybäck (43) 10. Sandkulla (42) 11. Riska (42) 12. Sandbacka (41) 13. Still (41) 14. Treisk (40) 15. Pellinen (38) 16. Lillmåns (33) 17. Bjon (32) 18. Rudnäs (31) 19. Kurf (31) 20. Strang (30) 21. Finnilä (30) 22. Nicola (30) 23. [no surname] (29) 24. Slotte (28) 25. Sääksjärvi (27) 26. Påvals (27) 27. Cronlund (27) 28. Gistö (26) 29. Torp (25) 30. Kalfholm (23) 31. Gjers (22) 32. Östman (22) 33. Holmsten (22) 34. Gåta (22) 35. Timmerbacka (22) 36. Hannila (21) 37. Björk (21) 38. Kass (21) 39. Löija (21) 40. Löja (21) 41. Bjong (21) 42. Girs (20) 43. Siisbacka (20) 44. Storcaino (19) 45. Lillvikar (19) 46. Kolam (19) 47. Still-Boholm (19) 48. Lång (18) 49. Sironen (17) 50. Löfs (17) 51. Salo (17) 52. Nagel (17) 53. Berklar (17) 54. Lassfolk (17) 55. Ena (17) 56. Huggare (16) 57. Wirkkala (16) 58. Humbla (16) 59. Hofslagar (16) 60. Ingers (15) 61. Urbans (15) 62. Andersdotter (15) 63. Hästbacka-Klubb (15) 64. Långh (14) 65. Östholm (14) 66. Klåvus (14) 67. Finnholm (14) 68. Granö (14) 69. Storstara (13) 70. Lång-Hannila (13) 71. Snåre (13) 72. Bredarholm (13) 73. Spijk (13) 74. Forsnäs (13) 75. Eklund-Sunde (13) 76. Bäck (13) 77. Mattsdotter (13) 78. With (12) 79. Klåfvits (12) 80. Stubb (12) 81. Storkjeld (12) 82. Nygård (12) 83. Rif (12) 84. Mattbäck (12) 85. Storpellinen (12) 86. Lytts (12) 87. Frantz (12) 88. Nyberg (11) 89. Tarfvon (11) 90. Östensögård (11) 91. Katt (11) 92. Lillrank (11) 93. Finn (11) 94. Petil (11) 95. Spik (11) 96. Tieru (11) 97. Furu (10) 98. Högkull (10) 99. Rundback (10) 100. Hyytinen (10) 101. Rank (10) 102. Ståhl (10) 103. Lyttare (10) 104. Byskata (10) 105. Kisor (10) 106. Stor Kield (9) 107. Björkebo (9) 108. Ahlsved (9) 109. Norrkärnä (9) 110. Hatt (9) 111. Saarijärvi (9) 112. Vidjeskog (9) 113. Björn (9) 114. Virkkala (9) 115. Knif (9) 116. Nykein (9) 117. Wijkare (9) 118. Storsalo (9) 119. Tiäru (8) 120. SöderKultalahti (8) 121. Boholm (8) 122. Kärnä (8) 123. Sunde (8) 124. Teirfolk (8) 125. Svartsjö (8) 126. Wikar (8) 127. Paavola (7) 128. Niss (7) 129. Kankkonen (7) 130. Söffring (7) 131. Björkvik (7) 132. Tast (7) 133. Grannabba (7) 134. Keurkall-Treisk (7) 135. Siroin (6) 136. Wikare (6) 137. Paalain (6) 138. Hansdotter (6) 139. Hyytinen-Enaperä (6) 140. Klåfvus (6) 141. Tarvonen (6) 142. Johansdotter (6) 143. Boström (6) 144. Spangar (6) 145. Keurkall (6) 146. Buur (6) 147. Storrank (6) 148. Palain (5) 149. Ingers-Pettil (5) 150. Norr-Ena (5) 151. Saari (5) 152. Skrufvila (5) 153. Persdotter (5) 154. Henriksdotter (5) 155. Lillrank-Bjong (5) 156. Lillsalo (5) 157. Ravall-Hästbacka (5) 158. Larsdotter (5) 159. Jönsson (5) 160. Mattfolck (5) 161. Pijhls (5) 162. Olofsdotter (5) 163. Tranubäck-Sandbacka (5) 164. Huggare-Kolam (4) 165. Kivijärvi (4) 166. Enaperä (4) 167. Storbacka (4) 168. Klubb (4) 169. Hyytinen-Furu (4) 170. Storgård (4) 171. Styrmans (4) 172. Sunabacka (4) 173. Bastubacka (4) 174. Sandman (4) 175. Jönsdotter (4) 176. Hästö-Rönnkrans (4) 177. Emmet (4) 178. Nikula (4) 179. Timonen (4) 180. Lassila (4) 181. Caino (3) 182. Pynttäri (3) 183. Urban (3) 184. Klemola (3) 185. Merijärvi-Slotte (3) 186. Eriksdotter (3) 187. Klockars-Söffring (3) 188. Skuthälla (3) 189. Lillmåns-Joskitt (3) 190. Skytte (3) 191. Collan (3) 192. Rank-Lillrank (3) 193. Härmälä (3) 194. Danielsdotter (3) 195. Slussnäs (3) 196. Backända (3) 197. Hästbacka-Nygård (3) 198. Widieskogh (3) 199. Storkåll (3) 200. Widjeskog (3)The Talko project can be reached here http://finlander.genealogia.fi/talko, but lies behind password. Passwords can be granted after submisson of one's own research to the project.


Back | To the beginning | till början | alkuun | FinlanderMust be checked - errors in gedcom transfer?

Luokka:Talko check

Personal tools
blog comments powered by Disqus