SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

D - abbreviations

From SFHS

Jump to: navigation, search
LyhenneSana(t)suomisvenska
D500500500
ddagpäivädag
ddalertaaleridaler
ddatumpäiväysdatum
ddiespäivädag
Ddoctortohtoridoktor
ddottertytärdotter
ddrängrenki, drengidräng
ddödkuollutdöd
Dav. PsDavids psalmerDaavidin psalmitDavids psalmer
d.bdenna boktämä kirjadenna bok
d.bderas barnheidän lapsensaderas barn
dbdomboktuomiokirjadombok
dbdödbokkuolleittenkirjadödbok
dcadominicasunnuntaisöndag
dcbdecembrisjoulukuudecember
decalogdecaloguskymmenen käskyätio Guds bud
decdecembris, decemberjoulukuudecember
deldeleaturjätettäköön poislämnas bort
DemoisMademoiselleneitifröken
dejdejectuserotettu, suljettu pois srk:n toiminnastaavsatt, avstängd från församlingens verksamhet
descrdescriptumjäljennöskopian, avskriften
dfdefunctikuolleetdöda
dfdefunctuskuollutdöd
dgdrängrenki, drengidräng
d.hdennes hustrutämän vaimodennes hustru
diac.diaconusdiakonidiakon
dicta s.sdicta scripurae sacraepyhät kirjoituksetde heliga skrifterna
div.v.minist.divini verbi ministerjumalallisen sanan palvelijadet gudomliga ordets tjänare
div.verb.minist.divini verbi ministerjumalallisen sanan palvelijadet gudomliga ordets tjänare
djdeijajalkavaimo, taloudenhoitajahushållerska
djdeijakarjakko, imettäjädeja, amma
djpdejpiganavetta piikaladugårdspiga
d.kdaler kopparmyntkuparitaaleridaler kopparmynt
d.kmdaler kopparmyntkuparitaaleridaler kopparmynt
d.kmtdaler kopparmyntkuparitaaleridaler kopparmynt
d.ldatus locusannettu paikkagiven plats
d.l.mdatus locus monumentismuistomerkin annettu paikkaminnesvårdens givna plats
dmdominiumomistusoikeusäganderätt
dmdominusherra, isäntä, Jumalaherre, husbonde, Gud
dndominicasunnuntaisöndag
dndominiumomistusoikeusäganderätt
dndominusherra, isäntä, Jumalaherre, husbonde, Gud
dncadominicasunnuntaisöndag
dnidominicasunnuntaisöndag
dnicadominicasunnuntaisöndag
dnisdominusherra, isäntä, Jumalaherre, husbonde, Gud
dni.v.minist.divini verbi ministerjumalallisen sanan palvelijadet gudomliga ordets tjänare
dnmdominiumomistusoikeusäganderätt
dnmdominusherra, isäntä, Jumalaherre, husbonde, Gud
dnusdominusherra, isäntä, Jumalaherre, husbonde, Gud
d:o ditosama kuin edellä, samoindito
doditosama kuin edellä, samoindito
docadominicasunnuntaisöndag
doctdoctortohtoridoktor
doct.S.S.Th.doctor sacrosanctae theologiaepyhän teologian tohtorihelig teologie doktor
doct.S.S.Theol.doctor sacrosanctae theologiaepyhän teologian tohtorihelig teologi doktor
domdominicasunnuntaisöndag
domdominiumomistusoikeusäganderätt
domdominusherra, isäntä, Jumalaherre, husbonde, Gud
domdomustila, kotigård, hem
dondoningkapineet, kangasdoning
dotdottertytärdotter
dotrdottertytärdotter
drdrängrenki, drengidräng
drdoctortohtoridoktor
drdottertytärdotter
dragdragonrakuuna, dragunadragon
drgdragonrakuuna, dragunadragon
drgdrängrenki, drengidräng
drgfdrängfogdeisäntärenkidrängfogde
drgpdrängpojkerenkipoikadrängpojke
drunkndrunkninghukkunutdrunkning, drunknat
d.sdaler silvermynthopeataaleridaler silvermynt
d.sdenna sidatämä sivudenna sida
dsdominusherra, isäntä, Jumalaherre, husbonde, Gud
d.smdaler silvermynthopeataaleridaler silvermynt
d.smt, d:smtdaler silvermynthopeataaleridaler silvermynt
dvdagsverketaksvärkkidagsverke
d.yden yngrenuorempiden yngre
d.äden äldrevanhempiden äldre
dödf.död föddkuolleena syntynytdödfödd
D.V.M.divini verbi ministerjumalallisen sanan palvelijadet gudomliga ordets tjänare
d.v.Minist.divini verbi ministerjumalallisen sanan palvelijadet gudomliga ordets tjänare
Svedish: -
English: -
Finnish: -

Many of the words in the dictionary still lacks english explanatory text. If you want to assist in entering the explanations, please contact


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus