SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

EUGEN SCHAUMAN NO. 63, SOUTH BEND, WASH

From SFHS

Jump to: navigation, search

Organiserades den 20 augusti 1908 med 15 medlemmar. Högsta antalet medlemmar har varit 44. Lägsta 10. Medlemsantalet är nu 24.

Alfred Wilson (Alfred Wilhelmsson Österback), Nyby, Petalaks.
Mrs. Alfred Wilson (Elvira Karlsdotter Nygård), Bjurbäck, Korsnäs.
Elsie Wilson (dotter till Mr. och Mrs. Wilson.)
Edith Wilson (dotter till Mr. och Mrs. Wilson.)
Hugo Wilson (Hugo Wilhelmsson Österback), Nyby, Petalaks.
Mrs. Hugo Wilson (Elin Österback), Nyby, Petalaks.
Alfred West (Alfred Westerback), Moikipä, Korsnäs.
Mrs. Alfred West (Edla Maria Träskvik), Korsnäs.
Signe I. West (dotter till Mr. och Mrs. West.)
Robert East (Robert Österback), Nyby, Petalaks.
Mrs. Robert East (Hilda Lillback), Nyby, Petalaks.
Mrs. Alfred Johnson (Johanna Jakobsdotter Rabb), Wassor, Kvevlaks.
Waldemar Johnson (son till Mrs. Alfr. Johnson.)
John Holm (Johan Israel Granholm), Nyby, Petalaks.
Otto Hill (Otto Lillback), Nyby, Petalaks.
Ingrid Nordman, Taklaks, Korsnäs.
Anna Nygård, Runsor, Mustasaari.
Mrs. Alfred Mattlar (Hilda Norrgård), Överby, Malaks.
Edla Johnson (Edla Westerholm), Taklaks, Korsnäs.
Mrs. Charles Nygård (Anna Westerman), Bjurbäck, Korsnäs.
Mrs. Elof Erikson (Karin Rönberg), Helsingfors.
Gust. Ahlskog (August Mattson Ahlskog), Ytterby, Malaks.
Mrs. Gust. Ahlskog (Emma Mattlar), Ytterby, Malaks.
Gabriel Johnson, Råbacka, Korsnäs.
Hugo Wikman, Wikby, Mustasaari.

Personal tools
blog comments powered by Disqus