SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Emigrationen från Finland - en kort översikt

From SFHS

Jump to: navigation, search

Släktforskaren stöter ofta på personer som emigrerat från Finland, främst till Sverige och Amerika. Att söka reda på släktingar i Amerika har nästan blivit en "sport" för mången. Nedan ges en kort översikt av emigrationen, en litteraturförteckning samt länkar till hemsidor som kan vara till nytta i jakten på emigranter.

Finland har traditionellt varit ett land varifrån man emigrerat. Under de senaste hundra åren har över en miljon finländare flyttat till andra länder. Återvänt har 20-40 % beroende på tidpunkt och emigrationsland. Utan emigrationen uppskattas att Finland idag skulle ha 6-7 miljoner invånare.

thumb|Korkiasaari 1989, s. 8I Finlands historia kan man särskilja flera olika perioder, då emigrationen har fått formen av en folkvandring. Den första perioden inträffade på 1500- och 1600-talen då finnar bosatte sig som nybyggare i mellersta Sveriges obebodda skogstrakter, en del t.o.m. på norska sidan av gränsen.

Den mest betydelsefulla emigrationsvågen började på 1860-talet och fortgick ända in på 1930-talet, då finländare flyttade främst till Nord-Amerika. Följande våg av liknande mått inträffade i och med emigrationen till Sverige på 1950-talet och fortgick till mitten av 1970-talet. Den var så kraftig, att landets befolkning t.o.m. minskade.

I vidstående tabell visas den ungefärliga storleken av emigrationen under perioden 1860-1945:

Allmän emigrationslitteratur

  • Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo: Suomen siirtolaisuuden ja maassamuuton bibliografia. Turku 1978, 226 s.
  • Korkiasaari, Jouni: Suomalaiset maailmalla (www.migrationinstitute.fi).
  • Korkiasaari, Jouni: Suomalaiset maailmalla. Suomen siirtolaisuus ja ulkosuomalaiset entisajoista tähän päivään. Turku 1989, 161 s. ISBN 951-9266-37-2.
  • Uschanov, Elisabet: Siirtolaisten virallinen dokumentointi Suomessa. -Sukutieto 1994:3, s. 12-13.
Personal tools
blog comments powered by Disqus