SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Jansson, Ole

From SFHS

Jump to: navigation, search

1. [no surname] (40) 2. Mattsdotter (20) 3. Eriksdotter (16) 4. Påvals (14) 5. Hansdotter (14) 6. Rijf (14) 7. Katt (14) 8. Forss (12) 9. Olofsdotter (11) 10. Sisbacka (11) 11. Tarvos (11) 12. Pellinen (11) 13. Klubb (10) 14. Andersdotter (10) 15. Hästbacka (10) 16. Nelimarkka (10) 17. Strang (10) 18. Gåta (10) 19. Back (9) 20. Mård (9) 21. Lillkåll (9) 22. Harjux (9) 23. Kärnä (8) 24. Storgård (8) 25. Vikar (8) 26. Frans (8) 27. Storkåll (8) 28. Kristola (8) 29. Rundback (8) 30. Puumalainen (7) 31. Söder-Ena (7) 32. Sissala (7) 33. Mårtensdotter (7) 34. Tarvonen (7) 35. Pass (7) 36. Pehrsdotter (7) 37. Girs (7) 38. Östensö (7) 39. Bredarholm (7) 40. Nykänen (6) 41. Buur (6) 42. Byggmästar (6) 43. Carlsdotter (6) 44. Loilax (6) 45. Kankkonen (6) 46. Nikula (6) 47. Skutnabba (6) 48. Österkivilös (6) 49. Johansdotter (6) 50. Gäddnäs (6) 51. Kupari (6) 52. Gästgivars (6) 53. Larsdotter (5) 54. Forsbacka (5) 55. Harabacka (5) 56. Paalanen (5) 57. Kaino (5) 58. Stormåns (5) 59. Henriksdotter (5) 60. Willbacka (5) 61. Nix (5) 62. Keisari (5) 63. Torp (5) 64. Norr-Ena (5) 65. Kittel (5) 66. Turdin (5) 67. Käld (4) 68. Sämskar (4) 69. Stor-Söffring (4) 70. Stor-Tarvonen (4) 71. Finnäs (4) 72. Vannäs (4) 73. Sihtala (4) 74. Vetenoja (4) 75. Jönsdotter (4) 76. Skottar (4) 77. Hästbacka Ravall (4) 78. Cronlund (4) 79. Tast (4) 80. Kalfholm (4) 81. Lybeck (4) 82. Tavast (4) 83. Kallin (4) 84. Pehrs (4) 85. Theel (4) 86. Kass (4) 87. Emtö (4) 88. Gunnila (4) 89. Jansson (4) 90. Mattinen (4) 91. Slussnäs (4) 92. Jofs (4) 93. Tunnridar (4) 94. Holgers (4) 95. Pirilö (4) 96. Stor-Sääksjärvi (4) 97. Sandvik (4) 98. Haals (3) 99. Joskitt (3) 100. Påhlsdotter (3) 101. Brochius (3) 102. Knif (3) 103. Michelsdotter (3) 104. Knifsund (3) 105. Ohls (3) 106. Jylkkä (3) 107. Lassfolk (3) 108. Oinonen (3) 109. Månsdotter (3) 110. Vetenoja Bosund (3) 111. Härmälä (3) 112. Lill-Tarvonen (3) 113. Olofsson (3) 114. Bastubacka (3) 115. Storkamp (3) 116. Biörckebo (3) 117. Westerlund (3) 118. Hattar (3) 119. Björk (3) 120. Nelimarkka Mikkola (3) 121. Storstrang (3) 122. Åby (3) 123. Pehrsson (3) 124. Björn (3) 125. Masaholm (3) 126. Timonen Kärnä (3) 127. Sandbacka (3) 128. Penttilä (3) 129. Blässar (3) 130. Bonäs (3) 131. Sund (3) 132. Kif (3) 133. Sparv (3) 134. Norr-Kultalahti (3) 135. Josephsdotter (3) 136. Merjärv (3) 137. Joskess (3) 138. Hyytinen (2) 139. Merjärvi (2) 140. Savolainen Nykänen (2) 141. Finnare (2) 142. Haals-Murmästar (2) 143. Sigfridsdotter (2) 144. Näse (2) 145. Vertanen (2) 146. Muhonen (2) 147. Häll (2) 148. Hanstén (2) 149. Simonsson (2) 150. Hämäläinen (2) 151. Knutsdotter (2) 152. Storkaino (2) 153. Hanstenius (2) 154. Carlsson (2) 155. Södö (2) 156. Koiraniemi (2) 157. Beckman (2) 158. Storkiäld (2) 159. Mårtensson (2) 160. Hatt (2) 161. Palmroth (2) 162. Skruf (2) 163. Kolam (2) 164. Bjon (2) 165. Storstara (2) 166. Gers (2) 167. Lypsinmaa (2) 168. Rohianus (2) 169. Björknäs (2) 170. Skuth (2) 171. Rouhiainen (2) 172. Ek (2) 173. Herlefvi (2) 174. Skuthälla (2) 175. Markusdotter (2) 176. Thomasdotter (2) 177. Herlevi (2) 178. Kristola Gunnila Skruf (2) 179. Nilsdotter (2) 180. Jakobsdotter (2) 181. Ruuth (2) 182. Kröger (2) 183. Tomasdotter (2) 184. Mattinen Ohls (2) 185. Kultalahti (2) 186. Persson (2) 187. Kempe (2) 188. Spangar (2) 189. Brask (2) 190. Gädda (2) 191. Sandström (2) 192. Kuorikoski (2) 193. Staffansdotter (2) 194. Sandsund (2) 195. Norrby (2) 196. Falck (2) 197. Bredarholm-Finnare (1) 198. Klockars Söffring (1) 199. Nyholm (1) 200. Abrahamsdotter (1)The Talko project can be reached here http://finlander.genealogia.fi/talko, but lies behind password. Passwords can be granted after submisson of one's own research to the project.


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus