SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Steele, Carole

From SFHS

Jump to: navigation, search

1. [no surname] (79) 2. LANGELS (39) 3. RÖÖS (37) 4. LANGVIK (37) 5. JOSSFOLK (32) 6. PELLFOLK (27) 7. GRANSKOG (25) 8. MARTINS (25) 9. BERG (19) 10. KNUTS (18) 11. GRÖNLUND (17) 12. BÖLING (15) 13. UPPGARD (14) 14. IFVARS (14) 15. ANTFOLK (13) 16. HEGSTROM (13) 17. BERTILS (13) 18. PÄTT (13) 19. SKOMARS (13) 20. GREGGAS (11) 21. VÄGAR (11) 22. BRAZIER (11) 23. SMEDS (11) 24. NORRGÄRD (10) 25. PETTERSBORG (9) 26. FRANZ (9) 27. ANDTFOLK (8) 28. PHILPUS (8) 29. BARTEL (6) 30. VÄGARE (6) 31. KANKOS (6) 32. BARNES (5) 33. BENNETT (5) 34. NORRGRAN (5) 35. SKRIFVARS (5) 36. OLSON (5) 37. ANDERSON (4) 38. SUNDQUIST (4) 39. VAN_ZEIPEL (4) 40. NIEMI (4) 41. STEELE (3) 42. EVANS (3) 43. FRANS (3) 44. JACOBSDTR (3) 45. NORGARD (3) 46. SJÖKVIST (3) 47. TARVIN (2) 48. PHILLIPS (2) 49. R¨OSGREN (2) 50. JOHANSON (2) 51. SHARP (2) 52. CARLSDTR (2) 53. NYGARD (2) 54. CONDON (2) 55. ERIKSDTR (1) 56. SMÄFIJA (1) 57. LASSFOLK (1) 58. ERSSON (1) 59. PETERSON (1) 60. LATTA (1) 61. PETFOLK (1) 62. LILJEDAHL (1) 63. SVEDSTRÖM (1) 64. LINDALL (1) 65. SWANSON (1) 66. PETTERSSON (1) 67. LORTON (1) 68. BENGSTDTR (1) 69. LÄNGGÄRD (1) 70. THORS (1) 71. PIERCE (1) 72. MATTSDTR (1) 73. MATTSON (1) 74. HEIBERG (1) 75. BOBACKA (1) 76. MATTSON_JOSSFOLK (1) 77. RÖÖS-R¨OSGREN (1) 78. MATTSSON (1) 79. WESTERLUND (1) 80. BRITASON (1) 81. MERRICK (1) 82. WOODWORTH (1) 83. BRÄDD (1) 84. SAMUELSDTR (1) 85. MICHELSDTR (1) 86. BRÄNN (1) 87. SANGVIK (1) 88. JOSSFOLK_RÖÖS (1) 89. B¨OHLING (1) 90. SKINNER (1) 91. KNUTS_GRANSKOG (1) 92. CARLSON (1) 93. NYLAND (1) 94. ENHOLM (1) 95. SMEDS (1) 96. NYLUND (1) 97. LARSON (1) 98. ERICSDTR (1) 99. SMEDTS (1) 100. ANDERSDTR (1) 101. LASSANDER (1)


The Talko project can be reached here http://finlander.genealogia.fi/talko, but lies behind password. Passwords can be granted after submisson of one's own research to the project.


Back | To the beginning | till början | alkuun | FinlanderMust be checked - errors in gedcom transfer?

Luokka:Talko check

Kolla vissa skand fel i namnen

Personal tools
blog comments powered by Disqus