SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Suku Forumin säännöt

From SFHS

Jump to: navigation, search

Suku Forumin voimassa olevat säännöt ovat aina ne jotka löytyvät Suku Forumin sivuilla - mikäli eri teksteissä olisi eroa

 1. Suku Forumin sääntöjen tarkoitus on luoda järjestystä ja viihtyisyyttä keskusteluun.
 2. Suku Forum on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä keskustelufoorumi, joka on ilmainen ja avoin kaikille siitä kiinnostuneille. Foorumin keskustelunaiheiden tulee liittyä tavalla tai toisella sukututkimukseen tai sitä läheisesti sivuaviin aloihin. Keskustelu on asiallista ja toisia kunnioittavaa. Lämmin huumori on sallittu. Kiellettyjä ovat lainvastaiset, loukkaavat, uhkaavat ja alatyyliset viestit ja ilmaisut.
 3. Suku Forumin aihepiirien ulkopuolelle rajataan elossa olevat henkilöt (pois lukien lähdeviitteet tms). Julkisuuslainsäädännössä mainittuja arkaluontoisia tietoja ei ole syytä käsitellä sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden kuolemasta on kulunut vähemmän kuin 100 vuotta. Toisten henkilöiden yhteystietoja ei saa julkistaa ilman nimenomaista lupaa.
 4. Suku Forumilla on mahdollista julkaista kaupallisia tiedotteita, mutta niistä on etukäteen sovittava Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtajan kanssa. Kaupallisten tiedotteiden julkaiseminen on pääsääntöisesti maksullista. Kuitenkin sukututkimusyhdistykset ja sukuseurat voivat omilla alafoorumeillaan julkaista maksutta omaan toimintaansa välittömästi liittyviä kaupallisia tiedotteita.
 5. Kuka tahansa voi lukea foorumilla julkaistuja viestejä vapaasti, mutta niiden kirjoittaminen edellyttää liittymistä foorumin jäseneksi. Liittyminen tapahtuu rekisteröitymällä, jolloin henkilö antaa itsestään seuraavat tiedot:
  1. oikea nimi (etunimi ja sukunimi) ja
  2. sähköpostiosoite, josta henkilö on foorumin ylläpidon tavoitettavissa. Tämä jää ainoastaan foorumin ylläpidon tietoon.
 6. Kaikki keskustelu Suku Forumilla käydään oikeilla nimillä. Foorumin käyttäjätunnukseksi voi määritellä oman nimensä. Käyttäjätunnus liittyy julkisesti näkyville jokaiseen viestiin. Viesteihin voi myös määritellä automaattisen allekirjoituksen. Rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettu oikea nimi tulee ns. profiilitietoihin foorumin jäsenten nähtäväksi, mutta ei foorumia lukevien vieraiden nähtäväksi. Näin foorumin jäsenen on mahdollista todeta jokaisen viestin kirjoittajan oikea nimi, vaikka se ei kävisi ilmi käyttäjätunnuksesta tai allekirjoituksesta.
 7. Foorumilla on administraattori, jolla on valta ja vastuu valvoa foorumilla tapahtuvaa keskustelua. Lisäksi foorumilla on moderaattoreita, jotka avustavat administraattoria. Moderaattorit ovat vastuussa toimistaan ainoastaan administraattorille. Administraattorin päätöksistä voivat Suomen Sukututkimusseuran jäsenet valittaa toiminnanjohtajalle.
 8. Administraattori ja moderaattorit voivat eri tavoin puuttua rikkomuksiin. Lainvastaiset sekä muuten räikeät viestit poistetaan varoituksetta. Kirjoittajia voidaan muistuttaa kielenkäytöstä. Epäasialliset viestit siirretään forumilla omaan osastoonsa. Ääritapauksessa sääntöjä räikeästi ja toistuvasti rikkova voidaan poistaa foorumilta.
 9. Foorumin jäsenet voivat raportoida epäasiallisista viesteistä suoraan administraattorille.
 10. Suku Forumille viestin kirjoittanut henkilö luovuttaa tekstinsä julkaisuoikeuden Suomen Sukututkimusseuralle. Näin ollen hän ei voi omatoimisesti poistaa viestiään foorumilta. Hän voi osoittaa perustellun poistopyynnön foorumin administraattorille, joka harkitsee onko poistoon aihetta. Julkaistun viestin tekijänoikeus samoin kuin juridinen vastuu sen sisällöstä säilyvät viestin allekirjoittajalla.

Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus