PDA

View Full Version : Skonaren Ellen i FinlandSuku Forum
20-11-14, 05:25
Skonaren Ellen finns på fartygskort 4766 i databasen Finlands handelsflotta och på hemsidan Sottungaskutor. Det finns en del uppgifter som jag är...

More... (http://suku.genealogia.fi/showthread.php?t=32223&goto=newpost)
---
This message is an abbreviation of the actual message from the Suku Forum. Please visit the link to see the whole message.