SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Ållongren i Finland - Ollongren (Genos:12)

From SFHS

Jump to: navigation, search

Jump out from the frame


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander


Testing with Genos articles and what they would look like in a wiki before being transferred to be wiki -internal. Ållongren i Finland - Ollongren

O. D.

Som komplettering till uppsatsen »Grenen Ollongren inom ätten Ållongren i Finland» i senaste häfte av »Genos» torde kunna framhållas, att Karl Ållongrens, d. på Niskapietilä i Rautjarvi 7.12.1778, 2:a hustru Maria Punderus var dotter till kyrkoherden i Jäskis Tomas Punderus och Katarina Orraeus. Maria Punderus var 1:a gången gift med hantlangaren vid garnisonen i Villmanstrand Johan Matheen, som enligt Akiander, Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I, s. 329, »rymde till Ryssland och hon fick skilnad från honom 19 juli 1738». Häri ligger alltså förklaringen, varför hon i S:t Andreae vigsellängd 1750 kallas »Madame». Tillföljd av luckor i Viborgs landsförsamlings och Puumala (faderns tidigare tjänstgöringsorter) samt i Jäskis historieböcker kunna närmare data beträffande Maria Punderus icke erhållas.

Genos 12(1941), s. 47-->

Personal tools
blog comments powered by Disqus