SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

02.Glimat ur en bys äldre historia

From SFHS

Jump to: navigation, search

Tavastby, som ligger intill gränsen till Esbo, har varit en av de största byarna i Helsinge. Namnet Tavastby som är belagt första gången 1533 vittnar om gammal tavastländsk bosättning. Gunvor Kerkkonen antar att det redan under 1300-talet funnits en fast tavastländsk bosättning i gränsområdet mellan Esbo och Helsinge. (Kerkkonen 1963, s.23). En yngre forskare, Saulo Kepsu, antar att den tavastländska bosättningen härstammade från 1000-talet eller 1100-talet och att Tavastby kan vara den äldsta byn i Helsinge (Kepsu 2005 s. 170).

År 1558 fanns det i byn 140-200 invånare fördelade på 20 gårdar eller rökar. Omkring tjugo år senare var antalet gårdar 18 av vilka fyra uppgavs vara öde (Kuisma 1990, s. 51), vilket i allmänhet betydde att bonden inte klarat av att betala sin skatt. Vid den här tiden var hemmanen fria skattehemman som bönderna ägde och betalade skatt för.

På 1540-talet började konungens fogdar föra skattelängder över alla skattskyldiga bönder. Tack vare dessa jordeböcker som uppgjordes socken- och byavis känner vi till namnen på de bönder som ägde gårdar i Tavastby. Gårdarnas namn antecknas inte i längderna vid denna tid, först i början av 1700 börjar gårdarnas namn förekomma i längderna även om de antagligen var i bruk långt tidigare.

Personal tools
blog comments powered by Disqus