SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

AFTONSTJÄRNAN NO. 67, COAL CREEK, WASH.

From SFHS

Jump to: navigation, search

Organiserades den 20 december 1908 med 33 medlemmar. Högsta antalet medlemmar har varit 70. Lägsta 25. Medlemsantalet är nu 41.

Ed. Anderson (Anders Edvard Andersson Flink), Bäckby, Esse.
Mrs. Ed. Anderson (Signe Åminne), Överbråtö-by, Kronoby.
Alfred Anderson, Jossgork, Esse.
Mrs. Alfred Anderson (Alina Backman), Kyrkoby, Esse.
Emelia Anderson (Emelia Andersdotter Nygård), Nederlappforsby, Esse.
Selma Anderson, Wärnå, Esse.
Mrs. Herman Anderson (Maria Wiklund), Sandberg, Purmo.
Mrs. Lee Anderson (Ida Sundquist), Sundby, Pedersöre.
Gus. Anderson (Gustav Andersson Stara), Kyrkoby, Pedersöre.
Lee Backman (Leander Backman), Bäckby, Esse.
Mrs. Lee Backman (Hanna Jakobsdotter Knuts), Kantlaks, Munsala.
Fred Backlund (Alfred Backlund), Särs, Evijärvi.
Mrs. Fred Backlund (Alina Forsbaeka), Nederlappfors-by, Esse.
John Edström, Överpurmo, Purmo.
Mrs. John Edström (Annie Alajoki), Kalajoki.
John Granroth, Bingham, Utah.
Emil Granroth, Bingham, Utah.
Werner Gustafson (Werner Gustavsson Gästgivars), Lillsoklot, Nykarleby.
Fred Gustafison (Alfred Gustavsson), Forsby, Pedersöre.
Lennart Finell (Lennart Finnilä), Pårasby, Kronoby.
Wm. Höglund (Wilhelm Höglund), Kyrkoby, Pedersöre.
Frans Höglund, Kyrkoby, Pedersöre.
Ed. Harald (Evert Harald), Lillsoklot, Nykarleby.
Anders Haglund, Lavast, Jeppo.
August Jacobson (August Jakobsson Snåre), Soklot, Nykarleby.
Mrs. August Jacobson (Wendla Johnson), Ytterjeppo, Nykarleby
Emil Kronquist, Kantlaks, Munsala.
G. J. Kirgeorge, Spathareis, Samos, Grekland.
Werner Lindell, Kolamby, Teerijärvi.
Uno Mattbäck, Bäckby, Esse.
Mrs. Uno Mattbäck (Amanda Gustavsdotter Gästgivars), Lillsoklot, Nykarleby.
John Martinson, Sieplaks, Oravais.
Mrs. John Martinson (Ida Sandström), Tuckor, Wörå.
Hugo Mattson (Hugo Smedjebaeka), Hästbacka-by, Teerijärvi.
Mrs. Andrew Nord (Selma Johnson), Nass, Purmo.
Theodor Riska, Ytterbråtö-by, Kronoby.
John Sundquist (Hannes Sundquist), Raak, Purmo.
Mrs. Axel Swanson (Maria Kronquist), Kantlaks, Munsala.
Gust. Wicks (Gustav Wik), Soklot, Nykarleby.
Sigfrid Wiik (Sigfrid Storvikar), Wikars, Kronoby.
Werner Wiik (Werner Storvikar), Wikars, Kronoby.
Mrs .Werner Wiik (Signe Johnson), Ytterjeppo, Nykarleby.

Personal tools
blog comments powered by Disqus