SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

B - abbreviations

From SFHS

Jump to: navigation, search
LyhenneSana(t)suomisvenska
bbarnlapsibarn
bbeatusautuas, vainajasalig, avliden
bbenehyvinväl
bbergsmanvuorimiesbergsman
bbetygtodistusbetyg
bbondetalollinen, isäntä, talonpoicabonde
bbortapoissa(oleva)borta
bbror, brodervelibror, broder
bbrukaremaan vuokraajabrukare
bbågejousibåge
backstbackstugosittaremäkitupalainenbackstugusittare
barnsjbarnsjukdomlastentautibarnsjukdom
baptbaptismuskastedop
batsbeatusautuas, vainajasalig, avliden
BB, Bb, bbbarnbokenlastenkirjabarnboken
bbbrottmålsbokenrikoskirjabrottmålsboken
B.Br., B.br.bondens brodertalollisen velibondens broder
BDbrevdiariumkirjediaaribrevdiarium
bdbondetalollinen, isäntä, talonpoicabonde
b.d.bådas dottermolempien tytärbådas dotter
bde.enk.bonde enkatalollisen leskibondänka
bd. mågbondes mågtalollisen vävybondmåg
befrbefriadvapautettu verostabefriad från skatt
beg. på fyll.begiven på fylleritaipuvainen juopotteluunbegiven på fylleri
begrbegravenhaudattubegraven
bek påbekänt påtunnustanut isyydenbekänt på
bemtebemälteedellä mainittuförut omtalade, ovannämnda
betbetjäntpalvelijabetjänt
bet.betygtodistusbetyg
be:tebemälteedellä mainittuförut omtalade, ovannämnda
bettbettlarekerjäläinentiggare
bfbarnfaddarlapsen kummitbarnfadder
b.f.b.befriad för barnverovapautettu lasten perusteellabefriad (från skatt) för barn
bftbötfälldsakotettubötfälld
b. kl. p.bårkläderpenningkäärinliinamaksubårklädespenning
blblindsokeablind
blmbolagsmanyhtiömiesbolagsman
bokhbokhållarekirjanpitäjäbokhållare
Bondesbondensontalollisen poikabondeson
bothbothniensis pohjanmaalainenösterbottning
boupptbouppteckningperukirjoitusbouppteckning
bqbondekvinnatalollinen nainenbondekvinna
Brbror, brodervelibror, broder
brbrottrikosbrott
Brbrottmålsbokenrikoskirjabrottmålsboken
brbrukaviljellä, käyttääbruka, odla
brbräckligsairaalloinen, raihnasbräcklig
brbönerrukouksetböner
brbbrottmålsbokenrikoskirjabrottmålsboken
brklbräckligsairaalloinen, raihnasbräcklig
br.m.brevimanulyhyestii korthet
brandvbrandvaktpalovartijabrandvakt
brdbrorsdotterveljentytärbrorsdotter
Brofbrofogdesiltavoutibrofogde
brsbrorsonveljenpoikabrorson
bräklbräckligsairaalloinen, raihnasbräcklig
bröstvbröstvärkrinnanpakotusbröstvärk
bsbeatusautuas, vainajasalig, avliden
b.s.bådas sonmolempien poikabådas son
Bs.Br.bondens brodertalollisen velibondes broder
B.Sr.bondens systertalollisen sisarbondes syster
b.sj.barnsjukdomlastentautibarnsjukdon
b.m.beatae memoriaevainajan muistollei salig åminnelse
bmbåtsmanmerisotilas, laivamiesbåtsman
btbeatusautuas, vainajasalig, avliden
btbåtsmanstorpmerisotilaan, laivamiehen torppabåtsmanstorp
b.v.bene vixithän eli hyvinhan/hon levde väl
bön.F.v.bönen Fader vårIsä meidän rukousbönen Fader vår
Svedish: -
English: -
Finnish: -

Many of the words in the dictionary still lacks english explanatory text. If you want to assist in entering the explanations, please contact


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus