SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

C - abbreviations

From SFHS

Jump to: navigation, search
LyhenneSana(t)suomisvenska
Ccentumsatahundra
ca.m.causa mortiskuolinsyydödsorsak
Cap.capitainekapteenikapten
Capitcapitainekapteenikapten
Capell.Capellanuskappalainenkomminister, kaplan
c.b.communion bokrippikirjakommunionbok
cfconfervertaajämför
cfrconfervertaajämför
c.g.curam gerensviranhoitaja (armovuoden saarnaaja)tjänstförrättande, (nådårspredikant)
c.ger.curam gerensviranhoitaja (armovuoden saarnaaja)tjänstförrättande, (nådårspredikant)
c.ger.p.curam gerens pastoriskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
c.ger.past.curam gerens pastoriskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
c.g.past.curam gerens pastoriskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
c.ger.pr.curam gerens praepositirovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)
c.ger.praep.curam gerens praepositirovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)
c.l.citato locomainitussa paikassa, kohdassapå anfört ställe
claris.ds.clarissimus dominuserittäin mainio herrautmärkt herre
cod.codexlakikirja, vanha sidottu käsikirjoituslagbok, gammal handskriven bok
comministcomministerkomministeri (kappalainen)komminister (kaplan)
communiccommunicanteskinkeri vieraatnattvardsgäster
Compcompanikomppaniakompani
comstrcomministerkomministeri (kappalainen)komminister (kaplan)
confconfirmationripillepääsy, hätäkasteen vahvistuskonfirmation, konfirmering av nöddop
conf. 1confessio 1syndabekännelsen; Jag fattig syndig människa
conf. 2confessio 2syndabekännelsen; Barmhärtige Gud
conf. 3confessio 3syndabekännelsen; O Du allra mildaste korsfäste Herre Jesu Kristi
conjconjugatikuulutetut, vihitytförelysta, vigda
consangconsanguineusverenheimolainen, veli, sisar, sukulainenav samma blod, bror, släkting, syster
cons.notars.consistorii notariuskonsistorin notaari (tuomiokapitulin notaari)sekreterare i konsistoriet (notarie i domkapitlet)
consist.notars.consistorii notariuskonsistorin notaari (tuomiokapitulin notaari)sekreterare i konsistoriet (notarie i domkapitlet)
cons.praes.consistorii praeseskonsistorin esimiesförman i konsistoriet
consist.praes.consistorii praeseskonsistorin esimiesförman i konsistoriet
contr.p.contractus praeposituslääninrovastilänsprost
contr.praep.contractus praeposituslääninrovastilänsprost
copcopulatus, copulativihitty, vihitytvigd, vigda
cop.vid.copia vidimatatodistettu jäljennösbevittnad avskrift
corpcorporalkorpraalikorpral
c.p.ger.curam pastoris gerenskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
c.past.g.curam pastoris gerenskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
c.past.ger.curam pastoris gerenskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
c.pr.contracts prostsopimus rovastikontraktsprost
c.pr.gercuram praepositi gerensrovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)
c.praep.gercuram praepositi gerensrovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)
cr.currentiskuluva, kuluvanainnevarande
cr.h.cronohemmankruununtilakronohemman
cr.hem.cronohemmankruununtilakronohemman
c.t.cum testimoniotodistuksen kera, todistuksen perusteellamed betyg
cur.g.curam gerensviranhoitaja (armovuoden saarnaaja)nådårspredikant
cur.ger.curam gerensviranhoitaja (armovuoden saarnaaja)nådårspredikant
cur.ger.p.curam gerens pastoriskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
cur.g.past.curam gerens pastoriskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
cur.ger.past.curam gerens pastoriskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
cur.p.ger.curam pastor gerenskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
cur.past.g.curam pastor gerenskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
cur.past.ger.curam pastor gerenskirkkoherran viranhoitajatjänstförrättande kyrkoherde
Svedish: -
English: -
Finnish: -

Many of the words in the dictionary still lacks english explanatory text. If you want to assist in entering the explanations, please contact


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus