SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

E - abbreviations

From SFHS

Jump to: navigation, search
LyhenneSana(t)suomisvenska
eenkaleskivaimoänka
eenklingleskimiesänkling
eaenkaleskivaimoänka
e.a.ejusdem annisamana vuonnasamma år
e.a.ex actisasiakirjojen mukaanenligt dokument
e.att.enligt attesttodistuksen mukaanenligt attest
e.c.exempli causaesimerkiksitill exempel
eccaecclesiakirkkokyrka
ecclecclesiakirkkokyrka
ed.edititon julkaissuthar gett ut
e.d.ejusdem deisamana päivänäsamma dag
edmed edvalallamed ed
e.e.uenligt egen uppgiftoman tiedon mukaanenligt egen uppgift
e.g.exempli gratiaesimerkiksitill exempel
egegareomistajaägare
ejusdejusdemsama, samanasamma
e.l.ejus logohänen tilallaani hans ställe
emenkemanleskimiesänkeman
E.N.Eder Nådeteidän armonneers nåde
enenkaleskivaimoänka
enckenckaleskivaimoänka
enchenchaleskivaimoänka
enchlenklingleskimiesänkling
enckenckemanleskimiesänkeman
enkenklingleskimiesänkling
enklenklingleskimiesänkling
enk. m.enkemanleskimiesänkeman
e.o.ex officioviran puolestaextraordinarie
e.p.ex protocolloprotokollan mukaanenligt protokollet
EPSepiscopuspiispabiskop
EsEdersteidäner
e.t.ex testamentetestamentin mukaanenligt testamentet
etcet ceteraja niin edelleenoch så vidare
e.uegen uppgiftoma tietoegen uppgift
e.u.straffefter undgått straffkärsityn rangaistuksen jälkeenefter undgått straff
exexamineradkuulusteltuförhörd
ex.et.adm.examinerad och admitteradkuulusteltu ja saanut luvan osallistua kinkereilleförhörd och fått tillåtelse att delta i nattvarden
exhibexhiberadnäytetty, osoitettuuppvisat, företedd
exp.expedieratlähetettyexpedierat
explicexplicatoselitys (osaa Lutherin selitykset)redigt (kan Luthers förklaring)
Svedish: -
English: -
Finnish: -

Many of the words in the dictionary still lacks english explanatory text. If you want to assist in entering the explanations, please contact


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus