SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Genos 1940 vol 11 11 1.htm

From SFHS

Jump to: navigation, search

Genos 11(1940), s. 1-2 (Tärkeä tehtävä, Sukutieteellisen bibliografian toimittaminen)

GENOS

- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tärkeä tehtävä

Sukutieteellisen bibliografian toimittaminen

A. R. Cederberg

Kaikki, jotka hiukankin ovat sukututkimusta harjoittaneet, ovat sen mielipahalla todenneet: meillä ei ole kelvollista ja riittävää sukutieteellistä bibliografiaa.

Me olemme niinkuin suuren - tai sanokaamme vain keskikokoisen - talon isäntä, joka tietää talossaan olevan paljonkin tavaraa, mutta jolla ei ole talon omaisuudesta minkäänlaista kalustoluetteloa eikä siis tiedä, missä ja minkälaisia tavarat ovat. Tällainen on huonoa taloudenhoitoa.

Sukututkimusta harjoitetaan, mikäli voi todeta, meidän maassamme hyvin paljon ja näyttää siltä kuin harrastus tähän tutkimusalaan olisi kasvamassa. Tämä on mitä suurimmassa määrässä ilahduttavaa: se todistaa henkisen elämän nousua ja sivistystyön syventymistä. Mutta silloin kun niin on, on myös mikäli mahdollista huolehdittava siitä, että sukututkijat voivat menestyksellä harjoittaa tutkimustyötänsä ilman että liian suuria vaikeuksia kerääntyy heidän tielleen.

Kysymys sukutieteellisen bibliografian aikaansaamisesta on useasti ollut Suomen Sukututkimusseuran johtokunnan harkittavana. On näyttänyt olevan hyviä toiveita ajatuksen toteutumisesta, mutta ikävä kyllä nämä eivät ole täyttyneet. On aika uudelleen tehdä yritys. Meidän nähdäksemme ei tarvitse ajatella laajaa sukutieteellistä ja henkilöhistoriallista hakuteosta, riittää aluksi ja kipeimpään tarpeeseen hakemisto, mistä saa tietoja suomalaisesta sukutieteellisestä tutkimuksesta, s.o. mitä sukuja painetussa kirjallisuudessamme on käsitelty ja missä. On luonnollista että silloin, paitsi itsenäisinä esityksinä ilmestyneitä ja yleisesti tunnettuihin sukukirjoihin sisältyviä selvityksiä, on otettava huomioon tieteellisten seurojemme julkaisuissa, kuten esim. Historiallisessa Arkistossa ilmestyneitä sukuselvityksiä, puhumattakaan tietysti Suomen Sukututkimusseuran sarjoissa ja seuran toimesta ilmestyneestä vastaavasta ainehistosta.

Bibliografiojen valmistaminen on antanut meille, kuten tiedettiin, paljon päänvaivaa ja huolta. On syytä toivoa, että voimme saada toimeen tämän sukutieteellisen bibliografian ilman loppumattomia keskusteluja, viivyttelyjä ja harmia. Me tarvitsemme saada tällaisen hakuteoksen mahdollisimman pian!


Genos 11(1940), s. 1-2

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1940 hakemisto | Vuosikertahakemisto


Genos articles published by and copyright The Genealogical Society of Finland
The original article can be found here

Personal tools
blog comments powered by Disqus